logo Helse Nord

Tilbakemeldingen fra ekspertgruppen er klar

Ekspertgruppen som har evaluert PCI-tilbudet i Helse Nord har nå levert sin tilbakemelding på innspillene fra helseforetakene.

Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 21.05.2024
Sist oppdatert 24.05.2024
En mann med briller
Rune Wiseth har ledet den eksterne ekspertgruppa.

12. april 2024 fikk Helse Nord RHF overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandsykehuset jamfør mandatet.

Etter overleveringen ble de fire sykehusforetakene i regionen invitert til å komme med kommentarer til rapporten, og gi tilbakemelding om det er faktaopplysninger som eventuelt bør korrigeres.

Ekspertgruppen har nå gått gjennom innspillene og gitt sin tilbakemelding på disse.
  
Tilbakemelding fra ekspertgruppen kan leses i sin helhet her.