logo Helse Nord

UNN: Jobbglidning fysioterapeuter

Når fysioterapeuter tar over oppgaver fra ortopeder ved ortopedisk poliklinikk, får pasienter raskere hjelp, og møter riktig kompetanse til riktig tid. UNN sitter igjen med økte inntekter, ansatte som samarbeider bedre, færre fristbrudd og en forbedringspris fra Helse Nord.

Publisert 28.04.2023
Sist oppdatert 24.05.2024
En lege som sjekker en pasient

Planene er å videreføre dette fra prosjekt til fast oppgavedeling samt dele erfaringer med andre fagområdet og sykehus som ønsker å lære og eventuelt innføre lignende måter å jobbe på.​

Les mer om dette gode omstillingseksempelet i Pingvinavisa.


Kontaktperson: 

Spesialfysioterapeut Kim Reier Nielsen Martinsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.