logo Helse Nord

Avtaler med private leverandører av helsetjenester

Helse Nors RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

Det er Helse Nord RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private institusjoner, som på den måten kan yte tjenester til befolkningen i regionen.

Avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområder, psykologer og psykiatere.

Private avtalespesialister

Private sykehus og institusjoner med avtale 


Inngåelse av avtaler med private instituasjoner

Lov om offentlig anskaffelse

Rammeavtaler og ytelsesavtaler


Sist oppdatert 11.09.2018