logo

Sikkerhets- og beredskapsavdelingen

Sikkerhet og beredskapsavdelingen har ansvar for den regionale oppfølgingen av beredskapsarbeidet i Nord-Norge og Svalbard.

  • A​vdelingen har også ansvar for informasjonssikkerhetsarbeid, personvern, oppfølging av sikkerhetsloven, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, risiko- og trusselvurderinger, beredskapsøvelser og beredskapsplanverk.
  • Avdelingen har også ansvaret for det internasjonale samarbeidet i Helse Nord, og da særskilt knyttet til deltakelse i Nordkalottsamarbeidet, Barents helsesamarbeid og Arktisk råd.​

Avdelingen ledes av direktør for sikkerhet og beredskap, se oversikt over ledelsen i Helse Nord RHF​.

Sist oppdatert 13.12.2022