logo Helse Nord

Sikkerhets- og beredskapsavdelingen

Sikkerhet og beredskapsavdelingen har ansvar for den regionale oppfølgingen av beredskapsarbeidet i Nord-Norge og Svalbard.

  • ​A​vdelingen har også ansvar for informasjonssikkerhetsarbeid, personvern, oppfølging av sikkerhetsloven, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, risiko- og trusselvurderinger, beredskapsøvelser og beredskapsplanverk.

  • Avdelingen har også ansvaret for det internasjonale samarbeidet i Helse Nord, og da særskilt knyttet til deltakelse i Nordkalottsamarbeidet, Barents helsesamarbeid og Arktisk råd.​

Jonny Brodersen

Jonny Brodersen, direktør for sikkerhet og beredskap

jonny.brodersen@helse-nord.no 93 40 68 50

 

Sist oppdatert 15.05.2024