logo Helse Nord

Logo og profil

Helse- og omsorgsdepartementets profilprogram omhandler helseforetakenes logoer, navnsetting, symbolbruk og mer.

Nasjonalt profilprogram for helseforetakene (regjeringen.no)

Helse Nords profilmanual

Profilmanualen (profilhåndboken) til foretaksgruppen Helse Nord viser lokale tilpasninger til nasjonalt profilprogram med bruk av etablerte lokale designelementer. Profilmanualen gjelder Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT. 
 

Foretaksgruppen Helse Nords profilmanual.pdf

Her finner du logoer fra helseforetakene i Helse Nord:​

 

Sist oppdatert 09.07.2024