logo Helse Nord

Organisasjonskart Helse Nord

Helse Nord RHF eier seks helseforetak. Fire av helseforetakene er sykehusforetak som gir pasientbehandling. De to andre sykehusapotek og IKT.

Foretaksgruppen Helse Nord

Foretaksgruppen Helse Nord består av det regionale helseforetaket Helse Nord RHF og og seks helseforetak (HF) som er organisert på følgende måte:
 
Organisasjonskart foretaksgruppa Helse Nord

Klikk på organisasjonskartet for å åpne i full størrelse (.pdf)


Administrasjonen i Helse Nord RHF

Helse Nord RHF ledes av et styre og har en administrasjon lokalisert i Bodø. Helse Nord har om lag 80 medarbeidere.​

Tidslinje
 
 

Les mer om Helse Nord RHF

Sist oppdatert 10.05.2024