logo Helse Nord

Honorering av brukermedvirkning

Her finner du retningslinjer for honorering av brukermedvirkning i Helse Nord. Retningslinjene gjelder for Regionalt brukerutvalg, brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene i Helse Nord. Enkelte bestemmelser kan være gjeldende kun for brukerutvalgene. Dette er da nevnt særskilt.

Sist oppdatert 04.06.2024