logo Helse Nord

Økt brukermedvirkning i Nye metoder: Slik blir pasientene hørt

Fra to til fire brukerrepresentanter, bedre opplæring, tale- og forslagsrett, deltagelse i referansegruppene og en ny dialogarena. Det er blant tiltakene som skal gjøre brukermedvirkningen i Nye metoder enda bedre.

Publisert 20.07.2023
Sist oppdatert 09.01.2024
En gruppe menn som poserer for et bilde
De fire brukerrepresentantene i Nye metoder. Fra venstre Torbjørn Akersveen, Knut Georg Hartviksen, Øystein Kydland og Henrik Aasved.

– Jeg opplever at utviklingen er veldig positiv, og at dette er et stort framskritt, sier Knut Georg Hartviksen, som har vært brukerrepresentant i Beslutningsforum i tre og et halvt år. Hartviksen er leder i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.

 

Les mer om brukermedvirkning og involvering i saken på nyemetoder.no.