logo Helse Nord

BehandlingT​jenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. i Helse Nord finnes en rekke offentlige og private rehabiliteringstilbud.​​​Tverrfaglig 

Tilbudet om rusbehandling i Helse Nord består både av offentlige og private instutusjoner. 

Rusbehandling (TSB) i Helse Nord​​
Sist oppdatert 10.03.2016