logo Helse Nord

Samvalg - din rett til å være med å bestemme

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten.

​​Samvalg - hvorfor er det viktig å delta i valg om egen helse?

 


Som pasient har du en lovfestet rett til å delta i valg om egen helse. Dette kalles samvalg. Samvalg betyr at du og din behandler sammen kommer frem til hvilken behandling som passer best for deg. 

Målet er at du skal bli invitert til å delta, få grundig informasjon om dine alternativer og få uttrykke dine tanker og preferanser. Fortell oss om hva som er viktig for deg slik at vi kan ta bedre beslutninger sammen!

Tørr å spørre!
For å sikre at du får god informasjon før det skal tas et valg, kan du stille din behandler disse 3 spørsmålene!

 • Hvilke alternativer har jeg?
 • Hvilke fordeler og ulemper er mulige ved disse alternativene?
 • Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve noe av dette

På helsenorge.no kan du lese mer om din rett til å medvirke i beslutninger om egen helse.​ I tillegg finner du samvalgsverktøy for spesifikke diagnoser, som kan hjelpe deg i møtet med din behandler. 

Samvalg er aktuelt når det skal tas en beslutning om utredning, undersøkning eller behandling der det finnes flere tilgjengelige alternativer. 

Som pasient har du rett til å delta i valget, men det er legen som opplyser deg om hvilke alternativer som er aktuell for deg. Av og til kan valget være å utsette beslutningen eller å ikke behandle sykdommen. ​


 1. Du som pasient er ekspert på deg selv. Vi ønsker å invitere deg inn.
 2. Samvalg er lovfestet. Du har rett til å være med å bestemme.
 3. Pasient- og brukerombudet rapporterer om at pasientene ikke får lov til å medvirke i den grad de ønsker, samt klager på manglende informasjon og kommunikasjon i kontakten med helsetjenesten. Forskning viser at samvalg gir bedre informerte og mer fornøyde pasienter​

​Samvalgssenteret er finansiert av Helse Nord RHF, eies av UNN og er lokalisert ved UNN, Tromsø. Oppdraget vårt er å bidra til at samvalg blir implementert i Helse Nord RHF. Det gjør vi gjennom å: 

 • Åpent dele og spre informasjon om samvalg

 • Støtte implementering av samvalg i klinikk

 • Produsere og veilede i produksjon av samvalgsverktøy

 • Tilby opplæring i samvalg for studenter, helsearbeidere, pasienter og andre

 • Utvikle e-læring og informasjonsmateriell

 • Arrangere fagnettverk

Ta gjerne kontakt! 

Samvalgssenteret inviterer regelmessig til et nettbasert fagnettverk som holdes i et virtuelt møterom. Møtet er åpent for deltakere fra alle helseregioner.

Hensikten med møtet er å dele og øke kunnskap om samvalg. I tillegg er dette en fin anledning til å bygge nettverk og etablere kontakt med andre som er interessert i samvalg.

Her finner du informasjon om påmelding, program og tidspunkt for neste møte.​

​​​Samvalgsverktøy hjelper pasienten med å forberede seg til møtet med legen. Verktøyene gir pasienter kunnskap om fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsmulighetene for ulike diagnoser. 

Verktøyene tar utgangspunkt i nasjonale retningslinjer og oppdatert forskning, og følger internasjonale kvalitetskriterier for samvalgsverktøy.


Sist oppdatert 18.08.2022