logo Helse Nord

Utenlandsbehandling

Pasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter pasient- og brukerrettighetsloven. Det er utenlandskontoret ved Oslo Universitetssykehus som håndterer søknader om dette. 

Sist oppdatert 12.03.2018