logo Helse Nord

Medarbeidere i SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har 38 medarbeidere. Vår organisasjon rommer mange ulike yrker som utfyller hverandre i arbeidet. Hos oss finner du et spenn i fagbakgrunner, fra jordmor til agronom.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Eva Stensland
Direktør SKDE
Telefon: 92 83 60 36
Bistilling/verv:
Førsteamanuensis II, Helsetjenesteforskning, ISM, UiT Norges arktiske universitet
 
Hanne Sigrun Byhring
Kst. seksjonsl​eder Analyseseksjonen 
Telefon: 91 69 61 82
 
Philip A. Skau
Seksjonsleder Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Telefon: 99 57 26 61
 
Beate Hauglann
Seksjonsleder Forskningsseksjonen
Telefon: 91 54 38 67

Petra Gabriele Pohl
Rådgiver
Mobil: 99 53 03 66
E-post: petra.gabriele.pohl@helse-nord.no

​Marianne Sørensen
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 00 Mobil: 47 28 81 52
 
Heidi Talsethagen
Seniorrådgiver/jurist
Telefon: 97 02 82 97
​Bistilling/verv: 
Vara Personvernnemnda
 
Roger Eriksen

Virksomhetsarkitekt
Telefon: 90 94 81 46
E-post: Roger.Eriksen@helse-nord.no

Randi Solhaug
Senior kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 90 57 09 57
E-post: Randi.Merete.Solhaug@helse-nord.no​

Marit Herder
Medisinsk rådgiver
Telefon: 41 63 84 67
E-post: Marit.Herder@helse-nord.no

Line Strømhaug Grongstad
Seniorrådgiver
Telefon: 40 04 30 89
E-post: Line.Stromhaug.Grongstad@helse-nord.no

Jo Inge Arnes
Seniorrådgiver
Telefon: 98 36 55 61
E-post: Jo.Inge.Arnes@helse-nord.no

Elisabeth Pedersen
Analytiker
Telefon: 41 69 14 76
E-post: Elisabeth.Pedersen@helse-nord.no

Barthold Vonen
Seniorrådgiver (30 %, til 31.12.2023)
Telefon: 99 46 22 26
E-post: barthold.vonen@helse-nord.no
Bistilling/verv: 
Professor II, Helsetjenesteforskning, ISM, UiT Norges arktiske universitet

 
Beate Hauglann
Seksjonsleder
Ph.d, MPH, MA
Telefon: 91 54 38 67
 
Ina Heiberg
Forsker (50 %)
Ph.d helsevitenskap, Cand. Polit. samfunnsøkonomi
Telefon: 45 45 11 95
 
Bård Uleberg
Ph.d.-stipendiat (50 %)
Cand. Polit. sosiologi
Telefon: 93 24 54 83
 
Elin Martinussen Gustavsen
Ph.d.-stipendiat
Cand. Scient. astronomi
Mobil: 90 66 69 08
 
Yohannes Tesfay​
Rådgiver/analytiker
Mobil: 93 85 31 90
E-post: Yohannes.Tesfay@helse-nord.no
 
Odd Søreide
Seniorrådgiver (10 %)
 
Bjarne Koster Jacobsen
Seniorforsker (20 %)
Hovedvirke: Professor i epidemiologi og medisinsk statistikk ved UiT Norges arktiske universitet
Telefon: 77 64 48 33 Mobil: 99 25 56 45

 
Philip A. Skau
Seksjonsleder
Leder, Nasjonalt servicemiljø region Nord
Telefon: 99 57 26 61
 
Arnfinn Hykkerud Steindal
Seniorrådgiver/utvikler
Telefon: 40 45 40 79         

Marianne Nicolaisen
Seniorrådgiver
Telefon: 91 36 59 51
E-post: marianne.nicolaisen@helse-nord.no
 
Lena Ringstad Olsen
Statistiker
Telefon: 98 89 13 86 
 
Kevin Thon
Statistiker
Telefon: 93 87 26 55
 
 
Lars Erik Tunby
Rådgiver
Mobil: 97 09 23 04
 
Stein-Kato Lindberg
Analytiker
Mobil: 90 74 23 83

Vinjar Fønnebø
Seniorforsker (20 %)
 

Hanne Sigrun Byhring 
Konstituert seksjons​leder 
Analytiker
Telefon: 91 69 61 82
Bård Uleberg
Seksjonsleder (permisjon)
Analytiker (50 %)
Telefon: 93 24 54 83
 
Frank Olsen (permisjon til 5. oktober 2024 (90 %))
Analytiker (10 %)
Telefon: 97 17 50 37

Janice Shu
Analytiker
Telefon: 77 75 58 00
 
Tove Johansen
Analytiker
Mobil: 95 26 08 96
 
Kristel Ailin Sletten Guldhaugen
Analytiker
Mobil: 94 85 30 83
 
Gunnar Claus
Analytiker
Mobil: 90 64 42 11
 
Mattias Ugelvik (vikariat)
Analytiker
Mobil: 94 79 18 73 
E-post: Mattias.Ugelvik@helse-nord.no 
 
Ina Heiberg
Analytiker (50 %)
Telefon: 45 45 11 95
 
Lise Balteskard
Analytiker (20 %)
Telefon: 41 24 50 27
 
Bjarne Koster Jacobsen
Seniorforsker (20 %)
Telefon: 77 64 48 33 Mobil: 99 25 56 45
Hovedvirke: Professor i epidemiologi og medisinsk statistikk ved UiT Norges arktiske universitet ​
 
Olav Helge Førde
S​eniorrådgiver​ (20 %)
Telefon: 90 17 30 56
Hovedvirke: Professor på seniorvilkår ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet
 
Lars Vorland
Seniorrådgiver (20 %)
Telefon: 97 95 16 22
E-post: lars.harry.vorland@helse-nord.no
 
Anne Høye 
Spesialrådgiver psykiatri (5 %)
Telefon: 90 84 93 34
Hovedvirke: Postdoktor, Universitetssykehuset Nord-Norge (50%) 


Sist oppdatert 24.04.2023