logo Helse Nord
Trygg akuttmedisin illustrasjon

Nettsiden er under utvikling

Trygg akuttmedisin

Trygg akuttmedisin er et regionalt kvalitetsforbedringsprosjekt. Målet er å kvalitetssikre pasientbehandlingen og spare verdifull tid ved tre vanlige, tidskritiske akuttmedisinske tilstander: sepsis, akutte brystsmerter og hjerneslag.

Nyheter

    Sist oppdatert 05.07.2024