logo

Dialogkonferanse i Bodø med kommuner

Helse Nord inviterer alle kommunene i Nord-Norge til dialogkonferanse om det pågående arbeidet med endring og omstilling i regionen.

3.
november
2023
  1. 03. nov. 2023, 10:00 - 14:00
Påmelding dialogkonferanse i Bodø

Tid og sted

Når

  1. 03. nov. 2023, 10:00 - 14:00

Hvor

Radisson Blu hotel i Bodø

Påmelding dialogkonferanse i Bodø

Helse Nord har som første helseregion i Norge fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede funksjons- og oppgavedeling i landsdelen.

Utredningsarbeidet er i full gang og vil ende i en samlet plan for funksjons- og oppgavedeling som behandles på styremøte i Helse Nord 20. desember 2023. Et høringsutkast av planen vil deretter bli sendt på en åtte ukers bred høring. 

God samhandling og kommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er sentralt for å lykkes med å skape en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i Nord-Norge i dag og i framtiden.

I mai 2023 ble det gjennomført dialogkonferanser der alle kommunene i regionen var invitert. Innspillene fra dialogkonferansene er benyttet i utredningsarbeidet så langt.

Med dette vil Helse Nord invitere til nye dialogkonferanser.  


Helse Nord ber om at kommunene deltar med to deltakere, og velger selv hvilken konferanse de ønsker å delta på (i Tromsø eller Bodø).

Dialogkonferansen i Tromsø 30. oktober 2023.

Program for konferansen

På dialogkonferansene vil deltakerne fordeles i grupper på 6-8 personer med en ordstyrer. Helse Nord RHF vil være sekretariat.

Del 1 Status for arbeidet

  • Innledning ved Marit Lind 
  • Presentasjon av status for arbeidet i gruppe 1-5
  • Innspill fra salen


pause med kaffe og noe å bite i


Del 2 Gruppearbeid

I andre del av konferansene inviterer vi til refleksjoner og innspill gjennom gruppearbeid. Gruppene vil få presentert to problemstillinger for drøfting.

Tema vil være den pågående utredningen og hvordan vi gjennom bedret samhandling kan bidra til økt bærekraft i en samlet helse- og omsorgstjenesten i Nord-Norge.

Ordstyrere inviteres til å legge fram gruppens innspill i plenum.

En oppsummering av innspill og forslag fra gruppearbeidene vil videreformidles til styret i Helse Nord RHF.  

Med forbehold om endringer i programmet.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox