logo Helse Nord

Dialogkonferanse i Tromsø med kommuner

Helse Nord inviterer alle kommunene i Nord-Norge til dialogkonferanse om det pågående arbeidet med endring og omstilling i regionen.

Passert
30.
oktober
2023
  1. 30. okt. 2023, 12:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 30. okt. 2023, 12:00 - 15:30

Hvor

Tromsø, Radisson blu hotel

Påmelding dialogkonferanse i Tromsø (frist 25. oktober)

Frist for påmelding: 25. okt. 2023

Helse Nord har som første helseregion i Norge fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede funksjons- og oppgavedeling i landsdelen.

Utredningsarbeidet er i full gang og vil ende i en samlet plan for funksjons- og oppgavedeling som behandles på styremøte i Helse Nord 20. desember 2023. Et høringsutkast av planen vil deretter bli sendt på en åtte ukers bred høring. 

God samhandling og kommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er sentralt for å lykkes med å skape en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i Nord-Norge i dag og i framtiden.

I mai 2023 ble det gjennomført dialogkonferanser der alle kommunene i regionen var invitert. Innspillene fra dialogkonferansene er benyttet i utredningsarbeidet så langt.

Med dette vil Helse Nord invitere til nye dialogkonferanser.  

Vi ber om at kommunene deltar med to deltakere, og velger selv hvilken konferanse de ønsker å delta på (i Tromsø eller Bodø).

Dialogkonferanse i Tromsø 30. oktober 2023

Dialogkonferanse i Bodø 3. november 2023.

Deltakelse fra media: Journalister og fotografer velkomne til å følge konferansene. Dersom dere ønsker dette, send en e-post til medievakt@helse-nord.no i forkant. Konferansene gjennomføres fysisk og vil ikke bli streamet.

Fra Helse Nord deltar blant annet adm. direktør Marit Lind og leder for koordineringsgruppa for utredningsarbeidet i Helse Nord, Tonje Hansen.

Program for konferansen

Del 1 Status for arbeidet

  • Innledning ved Helse Nord
  • Status for utredningsarbeidet
  • Presentasjon av status for arbeidet i gruppe 1-5, mer informasjon om arbeidsgruppene
  • Presentasjon fra kommunalt koordineringsorgan
  • Spørmål fra salen til Helse Nord og kommunalt koordineringsorgan


pause med kaffe og noe å bite i


Del 2 Dialog

  • Fortsetter med spørsmål fra salen
  • Åpen talerstol
  • Avslutning ved Marit Lind

En oppsummering av innspill og forslag fra gruppearbeidene vil videreformidles til styret i Helse Nord RHF.  

Med forbehold om endringer i programmet.

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox