logo Helse Nord

Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2024

Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse arrangeres digitalt 14. februar 2024. Tema for årets konferanse er "Trygt og sikkert for alle". Opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig for påmeldte i etterkant. For ansatte i Helse Nord er det gratis å melde seg på konferansen. For deltakere utenfor Helse Nord er konferanseavgiften på 500 kroner. Det er plass til 1 000 deltakere under årets konferanse.

Passert
14.
februar
2024
 1. 14. feb. 2024, 08:15 - 15:30
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 14. feb. 2024, 08:15 - 15:30

Arrangør

Konferansen arrangeres av Helse Nord RHF og Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet.

Hvor

Digital deltakelse.

Påmelding

En kvinne som holder en mann i en sykehusseng

Program

Åpning av Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2024 ved direktør Marit Lind i Helse Nord. Konferansier er Ina Bjerknesli, rådgiver ved regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet.

Forskning har vist at arbeidsmiljø kan påvirke pasienters sannsynlighet til overlevelse, men at det er ulike faktorer i arbeidsmiljøet som er av betydning for sykepleiere, ledere og leger.

- Når pasientsikkerhet er målet, bør beslutningstakere, eier og ledere sørge for et arbeidsmiljø som understøtter ansattes arbeidsprosesser, sier Kirsten Brubakk.

I 2022 disputerte Brubakk med avhandlingen «Taking care of the caregivers – how characteristics of work environment affects patient safety”. Dette skal hun snakke mer om under pasientsikkerhetskonferansen. 

Brubakk er i dag sekretariatsleder for Sykepleiernes Samarbeid i Norden og ansatt i Norsk Sykepleierforbund. Hun har vært heltidstillitsvalgt i 25 år, 20 år som konserntillitsvalgt og styremedlem i Helse Sør-Øst. Hun har en master i helseadministrasjon fra UiO.

Les intervjuet med Kirsten Brubakk her:

Godt arbeidsmiljø + god pasientsikkerhet = sant

En mann med kort hår
Kirsten Brubakk har forsket på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Hun er den første foredragsholderen i Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2024.

 

Psykologisk trygghet viser seg som en avgjørende ingrediens for å få det beste ut av et samarbeid. Bård Fyhn vil ta oss gjennom sin forskning på psykologisk trygghet fra en norsk arbeidslivssetting, og vil vektlegge hvordan vi kan omsette forskningen til praksis i våre team.

Bård Fyhn har en doktorgrad på psykologisk trygghet i team fra NHH Norges Handelshøyskole, der han nå jobber som programleder ved NHH Executive. Bård er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har lang erfaring fra operativ tjeneste og lederutvikling i Forsvaret. Bård er en aktiv foredragsholder innen team og ledelse, og han brenner for å gjøre forskning tilgjengelig og praktisk. 

En mann som smiler til kameraet
Bård Fyhn skal holde foredraget «Effektive team gjennom trygghet».

 

09.25-09.40: Pause 15 min.

I dette foredraget får vi presentert erfaringer med etablering og gjennomføring av samkjørte team i operasjonsavdelingen. På hvilke måter har dette positive effekter for operativ virksomhet, arbeidsmiljø og den enkelte medarbeider? Det skal spesialist i gynekologi og fødselshjelp Ingvild Sandnes snakke mer om. 

Hun jobber som avdelingsoverlege og seksjonsleder ved Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus i Vestre Viken.

En person som bruker briller

 

UNN: «Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge, BUP»

Finnmarkssykehuset: «Trygg innføring av legemidler i ambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset»

Foredraget handler om hvorfor samisk språk- og kulturkompetanse er viktig for ansatte i spesialisthelsetjenesten i møte med våre samiske pasienter, og hva Helse Nord gjør for å øke kunnskap og kompetanse om samisk språk og kultur.

Tone Kristin Kjær er født lulesame og oppvokst i Tysfjord. Hun har jobbet med samiske helsetjenester i store deler av sin karriere. I dag jobber hun som spesialrådgiver i Helse Nord RHF, og har spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen som sitt ansvarsområde. 

En kvinne med rødt hår

 

10.40-10.55: Pause 15 min.

«Vennlighet redder liv» er en kampanje som sikter mot å øke bevisstheten rundt hvordan vår adferd påvirker vårt samarbeid og ytelse i arbeidslivet.

Skotten Chris Turner jobber som lege i akuttmedisin ved University Hospitals of Coventry and Warwickshire. Hans interesse for samhandling og trygge team har ført ham på en reise fra å være skyld- og prosessfokusert til noe helt annet – vennlighet redder liv. De siste årene har denne ideen blitt godt mottatt og fått fotfeste i helsevesenet. Dette temaet har han snakket om i sine foredrag over hele verden. I tillegg har han gitt to TEDx talks.

En mann med skjegg

Chris Turner til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse i 2024.

Helse Nord IKT: «KI i slagbehandling»

Sykehus Nord: «Sykehusapotek Nord sitt arbeid med legemiddelmangel»

 

11.30-12.15: Lunsjpause 45 min.

Carl-Rune Fagervik er 48 år og ønsker å fortelle om sine erfaringer som pasient med multippel sklerose(MS). Han deler tanker om betydningen av aktiv involvering i egen behandling, spesielt om stor nytte av deltakelse i et tilpasset treningsprogram organisert under forskningsprosjektet CoreDIST.

En mann med briller

Carl-Rune bor i Bodø, er i full jobb som gründer og kaffebrenner ved Bønner i byen. Han brenner også for fotball, engasjement i lokalmiljø og er en aktiv familiemann. Carl-Rune Fagervik blir intervjuet av kommunikasjonsrådgiver Hege Iren Hanssen fra UNN.

Informasjon om CoreDIST:

Nordlandssykehuset 

Nord universitet 

I 2023 vant kirurg Torjus Wester forbedringsprisen i Sykehuset Østfold for arbeidet med å forbedre behandling av trykksår.

- Kirurgisk trykksårbehandling på de fleste norske sykehus er preget av tilfeldig behandling, utført av uerfarne kirurger på kvelds- og nattestid. Det er stor tro på at såret skal tilhele konservativt, også fordi større kirurgi med rekonstruksjon regnes som vanskelig og/eller risikabelt, sier Wester.

I dette foredraget vil Wester presentere hvordan de har endret behandlingsforløpet for trykksår i Sykehuset Østfold, både vurdering/utredning, behandling og oppfølging, slik at denne pasientgruppen får et bedre behandlingsforløp.

Wester er overlege i plastikk og rekontruktiv kirurgi i 100 prosent stilling ved Sykehuset i Østfold. Han jobber også som vikar i Nordlandssykehuset. Wester har bred kirurgisk erfaring gjennom 27 år som lege på mange norske sykehus. Han har en spesiell interesse for pasientgrupper som faller utenfor vanlige kirurgiske behandlingstilbud.

En mann med skjegg

Foto: Ida Kristin Dølmo/Nordlandssykehuset

 

13.00-13.15: Pause 15 min.

Nordlandssykehuset: «eSTROKE»

eSTROKE er et forbedringsprosjekt som styrker kompetansen om hjerneslag i prehospital tjeneste og tar i bruk app for hjerneslagundersøkelse.

Filmen er produsert av Thomas Kleiven. Medvirkende til filmproduksjon har vært eSTROKE prosjektgruppe ved Nordlandssykehuset, kommunikasjonsavdelingen ved Nordlandssykehuset og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. En spesiell takk til ambulansearbeiderne  Michelle Engen Skjellstad og Silje Mari Skogli ved Ørnes ambulansestasjon.

Vil du vite mer om eSTROKE kan du kontakte prosjektleder ved Nordlandssykehuset John Helge Flage: john.helge.flage@nlsh.no

Helgelandssykehuset: «Bedre kvalitetssikring av ventelister»

Hvordan kan det kontinuerlige arbeidet med etikk og verdispørsmål gjøre oss bedre rustet til å tåle usikkerhet, omstillinger og vanskelige prosesser? Det skal sykehusprest Ingeborg Overvoll ved Nordlandssykehuset forsøke å gi oss et svar på. Hun er også leder av Nordlandssykehusets kliniske etikkomité.

En person som bruker briller

Foto: Ida Kristin Dølmo/Nordlandssykehuset

Ingeborg Overvoll er sykehusprest og leder for Nordlandssykehusets kliniske etikkomité.

 

Sykehusprest og leder for klinisk etikkomité Ingeborg Overvoll, avdelingsleder Cecilie Vasset i Medisinsk klinikk og lege i spesialisering Asbjørn Junker fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Nordlandssykehuset møtes til sofaprat. I denne sofapraten får vi bli kjent med ulike perspektiver om etikk i en kompleks organisasjon. Intervjuer er kommunikasjonsrådgiver Hege Iren Hanssen fra UNN. 

En person som bruker briller

Foto: Per-Christian Johansen/UNN

Kommunikasjonsrådgiver Hege Iren Hanssen fra UNN skal være intervjuer i denne sofapraten.

 

14.15-14.30: Pause 15 min.

Under årets pasientsikkerhetskonferanse vil Marco Elsafadi snakke om hvordan vi bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø, der han bevisstgjør deltakerne på deres ansvar for hverandres trivsel på jobb, og hvordan vi kan bidra til dette til tross for travle dager. Han vil også legge vekt på interne prosesser, der det er viktig å snakke seg selv opp.

- Vi må ikke prøve å forandre det vi ikke kan påvirke, og det er viktig å finne måter å lade egen energi på. Her kommer det konkrete verktøy, forteller han.

Marco Elsafadi er tidligere basketballspiller og vant i 2014 Mesternes Mester på NRK. Han har jobbet med barn og unge i snart 30 år, og er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker. Høsten 2023 ga Elsafadi ut boken «Foreldrekraft», som en selvhjelpsbok til voksne som ønsker å styrke dialogen med barn. I 2009 ble han slått ut med en nervesykdom og ble lam fra brystet og ned. I fem måneder var han innlagt på Haukeland sykehus mens han trente seg opp igjen. I disse månedene lærte han mye om relasjonen som oppstår mellom helsepersonell og pasienten.

Les hele intervjuet med Marco Elsafadi her: – Ha blikket på kollegaene dine

Mann med skjegg

Foto: Pressefoto

Marco Elsafadi skal snakke om hvordan hver enkelt arbeidstaker kan bidra til et godt arbeidsmiljø. 

 

Helse Nord-prisen Årets kollega 2023 deles ut. Prisen deles ut av HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen i Helse Nord RHF.

Disse er nominerte til Årets kollega i Helse Nord RHF.

HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen i Helse Nord RHF avslutter Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2024. 

 

Vi ønsker å høre fra deg underveis i sendingen.

 • Chat med de andre konferansedeltakerne, og delta aktivt på konferansesiden
 • Still spørsmål til foredragsholderne (egen knapp)
 • Lag dine egne private noter (notatblokk for hvert foredrag)

For at du skal få best mulig utbytte av konferansen, ber vi deg lese nøye gjennom informasjonen under:

 • Lenka til konferansen sendes ut mandag 12. februar. Husk å bruke e-postadressen du registrerte deg med, lag et passord og logg deg inn i på konferansesiden via lenka.
 • Sendingen starter onsdag 14. februar klokken 08.15, men logg deg gjerne på fra kl. 08.00 for å teste at lyd og bilde fungerer.
 • Vi anbefaler at du åpner sendingen i nettleseren Chrome. Du kan se sendingen på din private PC, din jobbmaskin eller bærbare PC med mobilt kontor. NB! Sitter du på en Citrix-løsning, kan dette føre til forsinkelser, og da bør du se sendingen utenfor denne løsningen.
 • Vi anbefaler at du ser på konferansen fra PC.
 • Om du ikke får fulgt med live, eller ønsker se innlegg flere ganger, er opptak av konferansen tilgjengelig i plattformen til 14. august 2024.
 • Du kan spole tilbake i opptaket som du får i etterkant av konferansen.

 • Tove Anita Pedersen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (leder)
 • Ina Bjerknesli, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Ida Bakke, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Pernille Aune, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Mette Fredheim, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Elin Sagbakken, Finnmarkssykehuset
 • Ninja Hansen, Helgelandssykehuset
 • Hege Johannessen, Regionalt brukerutvalg (RBU)
 • Sunna Regine Inga, Regionalt brukerutvalg (RBU)
 • Knut Langeland, Helse Nord RHF
 • Ida Kristin Dølmo, Nordlandssykehuset HF

 

Filmer eller opptak av presentasjoner som skal vises på konferansen må sendes til pasientsikkerhet@nlsh.no

Bruk wetransfer.com for å sende filen. Det er gratis og enkelt å opprette en bruker der.

Husk å filme i breddeformat (HD-oppløsning) og sørg for god lyd og gode lysforhold.

 

Årets kollega kåres også under Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse.

Kontakt

Aktuelt