logo Helse Nord

Konferanse

Regional pasientsikkerthetskonferanse 2021

Sikrere sammen med læring på tvers, var tema for Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse som i år var heldigital. Tusen takk til alle våre flotte foredragsholdere, bidragsytere og nesten 1000 deltakere.

Passert
17.
februar
2021
 1. 17. feb. 2021, 08:15 - 16:00

Tid og sted

Når

 1. 17. feb. 2021, 08:15 - 16:00

Type arrangement

Konferanse

HvorVÅRE FOREDRAGSHOLDERE: Årets konferanse byr på mange spennende og lærerike foredrag.

Informasjon om sendingen
Opptak av noen av  innleggene er tilgjengelig for alle ansatte via intranettene i Helse Nord (krever innlogging)
Alle som hadde meldt seg på fikk tirsdag 16. februar en e-post med lenke til sendingen, samt et brukernavn og passord som du bruker for å logge deg på konferansesiden. Alle påmeldte kan se hele konferansen i opptak på frem til 1. april.Har du ikke mottatt denne e-posten? Sjekk spam-filteret først. Deretter kan du ta kontakt med oss på e-post pasientsikkerhet@nlsh.no
 • Vi anbefaler at du åpner sendingen i nettleseren Chrome. Du kan se sendingen både på din private PC, din jobbmaskin eller bærbare PC med mobilt kontor. 
 • Er du koblet til en Citrix-løsning, så anbefaler vi at du ser sendingen utenfor denne løsningen, da det kan føre til enkelte forsinkelser.

  Program

  Onsdag 17. februar 2021
  08.15 - 08.25
  Velkommen

  08.25 - 09.05
  Har pandemien fått frem det beste i helsevesenet?
  Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet09.05 - 09.45 
  Resilience in healthcare – just another «moteord»? Erfaringer fra Skottland
  Dr. Alyson Walker, overlege i barneanestesi ved Royal Hospital for Children, Glasgow, SkotlandMarianne Nordhov, konst. avdelingsleder/overlege ved Barne og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge
  09.45 - 10.00 
  Pause
  10.00 - 10.40
  28 dager fra ulike perspektiv
  Mette Bergsjø og Torbjørn Skogstad, pasient og pårørende
  Helga Bentzen og Knut Dybwik, intensivsykepleiere ved NordlandssykehusetJørn Resvoll, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge (intervjuer)10.40 - 10:45
  Ti råd til helsepersonell
  Kortfilm fra ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset
  10.45 - 11.25
  Atalanta - Valencia 4-1. To be continued… Erfaringer fra dødens by, Bergamo, Italia
  Håvard Jansen, sykepleier og ambulansefagarbeider ved Nordlandssykehuset
  Solveig Thuv Skog, overlege i anestesi, UNNJørn Resvoll, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge (intervjuer)
  11.25 - 11.55
  Lunsj
  11.55 - 12.55
  Quality improvement: Twelve months of transformation. An interactive session 
  Helen Bevan, Chief Transformation OfficerBenedikte Dyrhaug Stoknes, kvalitetsleder kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset (intervjuer)
  12.55 - 13.00
  Smooth overgang - slik får vi det til!
  Kortfilm fra ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset
  13.00 - 13.40
  Likeverdige møter med samiske pasienter
  Amund Peder Teigmo, klinikksjef, Sámi klinihkka
  13.40 - 13.55 
  Pause
  13.55 - 15.10
  Forbedringsprosjekter fra hele regionen
  Universitetssykehuset Nord-NorgeFallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologiIngerlise Høgtun og Gunhild Ag

  Nordlandssykehuset
  NEWS i medanets app - screening av vitalparametre i psykiatrisk sengepost
  Julie Nossen og Silje Therese Kristensen

  FinnmarkssykehusetDet gode pasientforløpSiw Blix og Pia Birgitte Berg

  HelgelandssykehusetDen eldre pasientenHelen Johansen og Synnøve Simonsen

  Sykehusapotek NordKampen mot tidMette Bergstrand og Aime Manzi

  15.10 - 15.20
  Pause
  15.20 - 15.35
  Årets kollega 2020
  Anita Mentzoni Einarsen, HR-sjef i Helse Nord RHF
  15.35 - 15.50
  Takk for i dag
  Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF
  Last ned programmet som pdf
  Våre foredragsholdere
  Espen Rostrup Nakstad
   

  Espen Rostrup Nakstad ble av Aftenposten i vår omtalt som «han som har klart kunststykket å bli en høyt elsket byråkrat».  Legen, juristen og forfatteren har hatt en fremtredende rolle som assisterende helsedirektør under koronapandemien. På pasientsikkerhetskonferansen vil han dele av sine erfaringer fra dette arbeidet. Hvordan har det vært å motivere til høy og langvarig beredskap? Hvordan har pandemien fått frem det beste i helsevesenet? Og ikke minst: Hva har pandemien lært oss så langt om pasientsikkerhet? 

  Dr. Alyson Walker

  Hvordan skal vi bygge en robust og motstandsdyktig organisasjon som står støtt også under langvarige kriser? Dr. Alyson Walker arbeider til daglig som anestesilege ved barneavdelingen til Royal Hospital for Children i Glasgow, Skottland. Sammen med sine kolleger har hun oppnådd svært gode resultater innen forbedringsarbeid. Dr. Walker underviser også ved Scottish Quality and Safety Fellowship, det anerkjente skotske utdanningsprogrammet som også mange leger og sykepleiere i Helse Nord har gjennomført. Hun er brennende opptatt av kultur, arbeidsglede og å lære av det som går godt. 
  Mette Bergsjø og Torbjørn Skogstad

  Foto: Espen Mortensen

  Sjette mars i år fikk Mette Bergsjø fra Svolvær feber og vondt i halsen. Tretten dager senere lå hun i kunstig koma med positiv koronatest og særdeles dårlige prognoser. Mette ble liggende i respirator på Nordlandssykehuset i 28 dager. Hjemme i Lofoten satt mannen Torbjørn Skogstad og ventet på daglige oppdateringer fra sykehuset. Han fikk ikke møte kona før ti dager etter at hun våknet opp fra koma. Under pasientsikkerhetskonferansen deler Mette og Torbjørn sin historie som pasient og pårørende. Sammen med seg har de intensivsykepleiere Helga Bentzen og Knut Dybwik, to av dem som fulgte henne tett under behandlingsforløpet på Nordlandssykehuset. 


  Helga Bentzen og Knut Dybwik

  Helga Bentzen og Knut Dybwik jobber som intensivsykepleiere ved Nordlandssykehuset og er to av dem som fulgte Mette Bergsjø tett under behandlingsforløpet. De hadde også nær kontakt med mannen hennes Torbjørn. Hvordan har det vært å være intensivsykepleier under pandemien? Bentzen skriver nå på en masteroppgave om dette temaet. På pasientsikkerhetskonferansen deler de av sine erfaringer. 
  Håvard Jansen og Solveig Thuv Skog


  Håvard Jansen er utdannet sykepleier og ambulansefagarbeider og jobber ved ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset. Solveig Thuv Skog er overlege i anestesi ved UNN. Hun er også medisinsk leder og flylege ved ambulanseflybasen i Tromsø. 
  De to var en del av et team på 16 sykepleiere og leger som reiste med det norske innsatsteamet - Emergency Medical Team (EMT) til Nord-Italia sammen med et team ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvordan var det å jobbe på sykehus i Bergamo, det som ble omtalt som «dødens by» da koronapandemien raste på sitt verste i vår. Hva lærte de og hvilke erfaringer tok de med seg hjem? 
  Dr. Helen Bevan

  For å lykkes med forbedring i større organisasjoner må man tørre å tenke utenfor boksen. Dette skal Dr. Helen Bevan fortelle oss mer om. Hun har jobbet med forbedring i de nasjonale helsemyndighetene i England i 25 år. Hun og hennes team i the Horizon er en av de største influenserne innenfor helsevesenet globalt.
  Amund Peder Teigmo

  Amund Peder Teigmo er spesialist i allmennmedisin og klinikksjef ved Sámi klinihkka i Karasjok. Sámi klinihkka ble formelt åpnet i januar 2020 og samler spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen. Teigmo er brennende opptatt av samiske pasienters møte med helsevesenet og hva vi kan gjøre for å skape likeverdige pasientmøter.   Faglig merittering / godkjenning
  Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse 2021 har søkt og fått følgende faglige meritteringer / faglige godkjenninger hos de største fagforbundene:
  Norsk fysioterapeutforbund
  Kurset er godkjent med sju timer. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.Norsk sykepleierforbundKurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt sju timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Godkjenningen gjelder for to år dersom det benyttes foredragsholdere med tilsvarende kompetanse, og at kursprogrammet beholder tilsvarende faglig innhold. Norsk legeforeningDen norske legeforening godkjenner konferansen for alle spesialiteter med sju timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Men dette gjelder kun for leger som er i gammel ordning for LIS- utdanning, mens de som er i ny ordning ikke får dette tellende ettersom ny ordning ikke har kurs, men læringsmål som skal oppnås.Norsk psykologforeningGodkjennes som sju timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister. Godkjenningen forutsetter at arrangør har kontroll på deltagernes digitale tilstedeværelse og kan utstede deltagerbevis på grunnlag av det.Norges Farmaceutiske ForeningArrangementet er godkjent for 5 FEVU-poeng. Poengene kan registreres i etterkant av arrangementet ved at deltagerne logger seg inn på Min Side (farmaceutene.no)  

  Årets kollega
  Under konferansen deler vi ut prisen for Årets kollega i 2020 i Helse Nord.
   Programkomite
  Programkomiteen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2021 består av:
 • Pernille Aune, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (leder)
 • Kristin Pedersen, Finnmarkssykehuset
 • Mette Fredheim, Universitetssykehuset Nord-Norge 
 • Marianne Nordhov, Universitetssykehuset Nord-Norge 
 • Ann Karin Kjeldsand, Helgelandssykehuset
 • Marie Dahlskjær, Ungdomsrådet Nordlandssykehuset
 • Ida Bakke, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Tove Anita Pedersen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
  Ingvild Marie Dokmo, Helse Nord RHF


  Hvem blir Årets kollega 2020?

  Gode og støttende kolleger er viktig for arbeidsmiljøet. Og et godt arbeidsmiljø er viktig for pasientsikkerheten. Prisen Årets kollega deles derfor ut under Helse Nords regionale digitale pasientsikkerhetskonferanse 17. februar 2021.
  Og de nominerte er...
  Og de nominerte er...