logo Helse Nord

Styremøte

Styremøte i Helse Nord RHF 26. mai 2021

Passert
26.
mai
2021
  1. 26. mai 2021, 09:30 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 26. mai 2021, 09:30 - 15:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Styremøtet strømmes på Helse Nord RHFs YouTube-side
Møtet avholdes i Teams. Følgende styresaker ettersendes:
66-2021-3