logo Helse Nord

Avtaler med private sykehus og institusjoner

Helse Nord RHF har inngått avtaler om forpliktende samarbeid med private leverandører av helsetjenester. Under finner du en oversikt over hvilke private virksomheter Helse Nord har avtale med.

Sist oppdatert 01.03.2022