logo Helse Nord

Private rusinstitusjoner

Helse Nord RHF har avtale med følgende private rusinstitusjoner om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

Finnmarkskollektivet har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:

 • Avhengighet inntil 6 måneder - 8 plasser
 • Avhengighet inntil 12 måneder - 5 plasser
 • Avhengighet 18 (16) - 23 år inntil 12 måneder - 7 plasser


Adresse
Langfjordveien 1465
9545 Langfjordbotn

Telefon:
78 44 45 30

E-post: 

Avtale
Avtale mellom Helse Nord RHF og Finnmarkskollektivet inngått 01.05.2021

Nettside
Finnmarkskollektivet​​

Fossumkollektivet har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:

 • Avhengighet inntil 6 måneder - 12 plasser
 • Avhengighet inntil 12 måneder - 5 plasser
 • Avhengighet 18 (16) - 23 år inntil 12 måneder - 8 plasser 

Telefon 
940 12 141 og 940 12 140 (08-22)

E-post
post@fossumkollektivet.no​

Avtale
Avtale mellom Helse Nord RHF og Fossumkollektivet inngått 01.05.2021

Nettside
Fossumkollektivet Valnesfjord​​

Kirkens bymisjon Veslelien har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:

 • Avhengighet inntil 12 måneder - 5 plasser


Adresse
Houmsvegen 77
2385 Brumunddal

Telefon
62 33 17 50

E-post

Avtale
Avtale mellom Helse Nord RHF og Kirkens Bymisjon Veslelien inngått 01.05.2021

Nettside
Kirkens Bymisjon Veslelien


Blå Kors klinikk rus og avhengighet Tjeldsund har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:

 • Alkoholavhengighet inntil 6 måneder - 10 plasser
 • Avhengighet inntil 6 måneder - 15 plasser
 • Avhengighet inntil 12 måneder - 5 plasser 
 • Avrusning 3-14 dager - 7 plasser


Adresse
Fjelldalsveien 349
9441 Fjelldal


Sentralbord
76 93 60 00​

Vakttelefon
76 93 60 05​

Rusbehandling i Helse Nord

Helse Nord RHF har ansvaret for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til befolkningen i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Behandlingstilbudet gis både av helseforetakene og av private avtaleparter. ​
Les mer om rusbehandling i Helse Nord
Colourbox
Sist oppdatert 10.05.2022