logo

Intensiv gangtrening, voksne

Tilbud til pasienter med nevrologiske sykdommer og manglende eller nedsatt gangfunksjon.  

Dette gjelder brukere med hjerneslag med hemiplegi, inkomplette ryggmargsskader, cerebral parese (CP) og eventuelt progredierende nevrologisk sykdom i stabil fase.

Mål med tiltaket er å gjenopprette/bedre gang- og stå-funksjon.

  • Generell bedring av motorikk, balanse, styrke og koordinasjon
  • Mestring, øke kunnskap og trygghet i forhold til tilstanden/funksjonsnedsettelsen
  • Sosial mestring

Opphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter. Tilbudet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune.

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 13.10.2020