logo

Komplekst eller sammensatt sykdomsbilde

Tilbud til pasienter med kompleks og sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarig sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. 

Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Pasienter er ofte eldre og hjelpetrengende.

​​Nordtun helserehab

Helgeland rehabilitering​

Vigør Rehabiliteringssykehus (tidligere Nord-Norges kurbad)

Henvisning til private r​ehabiliteringsinstitusjoner

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 15.11.2021