logo Helse Nord

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Tilbud til pasienter med kompleks og sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap, for eksempel etter langvarig sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer.

 

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.

NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarige sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Diagnoseuavhengige og individuelle opphold.

Søkes direkte fra helseforetak eller inntil 4 uker etter utskrivelse.

Vigør Rehabiliteringssykehus, Tromsø

Nordtun HelseRehab, Meløy
Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 19.01.2024