logo Helse Nord

Sykelig overvekt, overvektsopererte, overvekt barn og unge

Komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling er funnet å kunne nyttiggjøre seg rehabilitering.

Det er egne henvisningsrutiner for opphold ved private rehabiliteringsinstitusjoner for sykelig overvekt. Du finner informasjon om de særskilte henvisningsrutinene på denne siden.

Tilbudene til overvektsopererte og overvekt barn og unge ved private rehabiliteringsinstitusjoner følger normale henvisningsrutiner.

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.  

NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.


Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Helsepartner Rehabilitering, avd. Skibotn

Voksne med sykelig overvekt (KMI minst 40 eller KMI minst 35 med alvorlige tilleggssykdommer).

Overvektsopererte som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av LMS tilbud i helseforetakene eller kommunale tilbud.

 

Vigør Rehabiliteringssykehus, Tromsø

Voksne med sykelig overvekt (KMI minst 40 eller KMI minst 35 med alvorlige tilleggssykdommer).

Overvektsopererte som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av LMS tilbud i helseforetakene eller kommunale tilbud.

Barn (<18 år) med sykelig overvekt (MKI større eller lik 35, eller større eller lik 25 med komplikajsjoner og/eller risikofaktorer.

 

Valnesfjord Helsesportssenter, Fauske

Barn (<18 år) med sykelig overvekt (MKI større eller lik 35, eller større eller lik 25 med komplikajsjoner og/eller risikofaktorer.

 

Nordtun HelseRehab, Meløy

Voksne med sykelig overvekt (KMI minst 40 eller KMI minst 35 med alvorlige tilleggssykdommer).

Overvektsopererte som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av LMS tilbud i helseforetakene eller kommunale tilbud.

Barn (<18 år) med sykelig overvekt (MKI større eller lik 35, eller større eller lik 25 med komplikajsjoner og/eller risikofaktorer.

De koordinerende enhetene ved helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Her finner du også kontaktinformasjon til de koordinerende enhetene i kommunene som hører inn under helseforetakene.

Finnmarkssykehuset

UNN

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 19.01.2024