logo

Overvekt, voksne (sykelig overvekt)

Ved sykelig overvekt har du krav på behandling gjennom det offentlige helsevesenet. For å møte inntakskriteriene for behandling må du ha en BMI over 40, eller en BMI over 35 med livsstilsrelaterte/vektrelaterte følgesykdommer (diabetes type 2, søvnapné, hjerte- og karsykdom, etc.).

​Tilbudet gis både ved våre sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som vi har avtale med. 


Det er Senter for sykelig overvekt ved UNN eller Regionalt  senter for sykelig overvekt ved Nordlandssykehuset​ som vurderer hvem som skal få opphold ved privat rehabiliteringsinstitusjon for sykelig overvekt. 

Før pasienten kan henvises til et slikt opphold skal han/hun være fulgt opp ved lokal overvektpoliklinikk, som henviser videre til senter for sykelig overvekt. 

​Helsepartner rehabilitering, Skibotn

Helsepartner rehabilitering, Alta

Stamina Helse Bodø​Stamina Helse Tromsø

Valnesfjord Helsesportssenter

Det er en egen oversikt over rehabiliteringstilbud til overvektsopererte.


Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 08.06.2022