logo Helse Nord

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor innføres på UNN

Dette er en sikker, elektronisk kommunikasjonskanal mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hensikten er å erstatte telefoner og unngå at henvisning og epikrise brukes til andre formål. Dialogen vil lagres i pasientens journal.

Publisert 15.10.2020
Sist oppdatert 09.07.2021
Colourbox

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er allerde innført i Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. 

- Vi er svart glade for at tjenesten nå også blir tilgjengelig ved det største helseforetaket i regionen. Med det når vi ut til enda flere brukere. Digital dialogmelding vil gjøre det enklere for behandlere å kommunisere om en pasient på en sikker måte, sier Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder for digital dialog i Helse Nord RHF.

Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder digital dialog i Helse Nord RHF

Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder digital dialog i Helse Nord RHF

Dialogmeldingene kan besvares når behandler har ledig tid, og er derfor ikke avhengig av telefonkontakt. Det vil også fjerne feilbruk av andre meldinger som for eksempel henvisning og epikrise, som har vært brukt til dette formålet. Dialogmeldingene kan kun sendes til helseforetak i egen region. 
 
- På denne måten vil dialogen få en egen kanal. Dialogen vil lagres i pasientens journal, understreker Kulseng-Varmedal. 

Digitale pasienttjenester

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.
Les mer om lanserte og kommende digitale pasienttjenester i Helse Nord
Illustrasjonsbilde