logo Helse Nord

Suksess med digitale innkallingsbrev på Helsenorge

Etter at de digitale pasientbrevene ble tatt i bruk, har det kommet mange positive tilbakemeldinger fra både pasienter og ansatte.

Kine Moxness Sandnes, Helse Nord IKT
Publisert 18.04.2024
Sist oppdatert 23.05.2024
Tre ansatte i Helgelandssykehuset om poserer for kameraet

Foto: Helgelandssykehuset

Elisabeth Aag Albrigtsen, Iselin-Anine Lysfjord og Marte Vassli Gullesen er blant de som har jobbet med digitalisering av brev på Helgelandssykehuset

I fjor vår begynte sykehusene i Nord-Norge å ta i bruk digitale innkallingsbrev på Helsenorge. Det vil si at pasienter som hovedregel får et digitalt brev via Helsenorge, i stedet for i postkassa.  

De digitale brevene skal være kortere og enklere å forstå for pasientene. Fordi de sendes digitalt, betyr det også at det er en stor besparelse å hente på både tidsbruk og porto. 

Har du innspill til brevene, meld fra her! 

Nå som de digitale brevene har vært i bruk en stund, melder sykehusene om gode tilbakemeldinger fra både ansatte og pasienter.  

Det er veldig gledelig å høre at så mange er fornøyde etter å ha jobbet med brevene. Kolleger forteller at det er både enklere og kjappere å lage brev nå. Særlig fornøyde er nok de som nå slipper å skrive ut og pakke brevene i konvolutter, smiler Marte V. Gullesen, som er en av de som har jobbet med dette prosjektet i Helgelandssykehuset.

Føyer seg inn i rekken av digitale tjenester 

Også i Tromsø er man tilfredse.  

- Endelig er vi i gang! Å se at dette fungerer så bra og at mye har blitt enklere med digitale brev, er veldig godt, sier Meline K. Einarsen, som er en av de som har jobbet med prosjektet på UNN.  

Innføringa av de digitale brevene er en del av en større plan om å gjøre flere helsetjenester digitale. 

- Jeg er stolt av at alle sykehusene i Nord-Norge nå har tatt i bruk slike digitale brev. «Alle andre» tjenester i samfunnet har vært digitale lenge, så nå var det på tide at også pasientene fikk brevene sine digitalt. Når de er digitale, blir brevene mer tilgjengelige. Kvalitetssikring av innholdet i brevene er også en stor bonus, oppsummerer Einarsen på UNN. 

Høy andel digitale brev 

I løpet av 2023 ble brevene tatt i bruk stegvis i Finnmarkssykehuset, UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Kort tid etter at sykehusene tok i bruk digitale brev, utgjorde disse en betydelig andel av pasientbrevene som sendes fra sykehusene: 

  • Finnmarkssykehuset, UNN og Helgelandssykehuset sender ut ca 90% av sine brev digitalt 
  • Nordlandssykehuset sender ut ca 95% av sine brev digitalt 

Foreløpig er det kun brev med innkalling til ordinære timer på sykehuset som sendes digitalt. Neste steg er at også innkallingsbrev til røntgenundersøkelser skal sendes digitalt på Helsenorge. Inntil videre får ungdom mellom 12-16 år også brev i postkassa. Helse Nord jobber med forsvarlige løsninger for denne aldersgruppen.