logo Helse Nord

Pasientjournal

Pasienter ved sykehusene i Helse Nord har digital tilgang til pasientjournalen sin. 

Colourbox.com

Se pasientjournalen din på helsenorge.no

Ofte stilte spørsmål om elektronisk pasientjournal (for helsepersonell)

Helse Nord etablerte tjenesten «Pasientjournal», digital tilgang til sykehusjournal og logg, på den nasjonale helseportalen helsenorge.no i desember 2015. Foreldre og foresatte fikk tilgang på vegne av barn under 12 år. Pasienter får automatisk digital tilgang til de fleste journaldokumenter fra 21.09.2015 med unntak av UNN (10.10.2014) og Longyearbyen (5.12.2016). 

Dokumentene blir tilgjengelige når behandler godkjenner disse. Behandler kan nekte digital tilgang til journalen etter gjeldende nasjonale lover og retningslinjer. 

Pasienter ser de fleste dokumentene i oversikten på Helsenorge, også de som ikke er direkte tilgjengelig i portalen. Kontakt sykehuset om du har spørsmål om journalen din. Dersom du ønsker å få digitalt innsyn i historiske dokumenter eller en kopi, finner du skjema her.  

Tilgangsloggen
Tilgangsloggen er en del av Pasientjournal og viser hvem som har gjort oppslag i de journaldokumentene som er tilgjengelige i Pasientjournal på helsenorge.no. Tilgang tilbake i tid er avhengig av når helseforetakene tok i bruk beslutningsstyrt tilgang. Pasienten ser ikke tilgangslogg på dokumenter som pasienten er nektet innsyn i. 

Fornøyde brukere

En felles brukerevaluering for de to regionene Helse Vest og Helse Nord som har innført «Pasientjournal», viser at 96,8 % som har brukt tjenesten sier at de vil bruke den seinere og 89,3% vil anbefale den til andre. Pasientene bruker tjenesten både før og etter timen.

Helse Vest tok i bruk tjenesten i 2016. Helse Sør-Øst lanserte en mindre versjon av pasientjournalen på Helsenorge i 2019.

Hva kommer?

Vi jobber med å gjøre mer informasjon tilgjengelig digitalt, f.eks prøvesvar og behandlingsplaner​.  ​

Hva betyr dette for meg som helsepersonell?

Du må vurdere om journaldokumenter skal være digitalt tilgjengelig for pasienter eller foreldre til barn under 12 år, på Helsenorge. 
Du kan regne med at pasienter (og foreldre til barn under 12 år) har lest journalen og kan ha spørsmål til den.


Se sykehusjournalen din på nett

Har du en pasientjournal ved et sykehus i Helse Nord? Da vil du finne sykehusjournalen din hvis du logger inn på den nasjonale helseportalen helsenorge.no ved hjelp av BankID.
Logg på og se sykehusjournalen din på helsenorge.no
Colourbox.com
Sist oppdatert 10.11.2021