logo Helse Nord
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Digitale innbygger- og samhandlingstjenester

Prosjektet digitale innbygger- og samhandlingstjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste. Under dette prosjektet ligger også samhandlingstjenester, som dokumentdeling i kjernejournal. 

Tjenester under utvikling

Tjenester i drift

 • Colourbox.com
  Dialogmelding mellom primærhelsetjenesten og helseforetak

  Trygg, digital meldingsutveksling mellom helseforetak og primærhelsetjenestene er nå gjeldende praksis i Helse Nord.

 • Digitale skjema om journal

  Du kan finne informasjon om de fleste dokumenter i din pasientjournal, også eldre dokumenter som du ikke har automatisk tilgang til. Ønsker du tilgang til disse eller har andre spørsmål om journalen, kan du fylle ut skjema på Helsenorge.

 • Colourbox.com
  Henvisning

  Siden september 2016 kan pasientene se fremtidige og historiske henvisningsstatuser på helsenorge.no. Selve henvisningsteksten, altså henvisningsbrevet eller meldingen, er tilgjengelig i Pasientjournal.

Aktuelt

Sist oppdatert 12.01.2024