logo Helse Nord
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Digitale innbygger- og samhandlingstjenester

Prosjektet digitale innbygger- og samhandlingstjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste. Under dette prosjektet ligger også samhandlingstjenester, som dokumentdeling i kjernejournal. 

Tjenester under utvikling

    Tjenester i drift

      Aktuelt

        Sist oppdatert 12.01.2024