logo Helse Nord

Spørsmål om din timeavtale på sykehuset?

Du kan finne informasjon om timen din på helsenorge.no. Du kan også sende melding om timen din. Har du fått en videokonsultasjon på et sykehus, kan du starte videotimen fra helsenorge.no.

Publisert 12.05.2021
Logo helsenorge

Pasienter ved sykehusene i Nord-Norge kan se og sende melding om timene sine, og delta på videokonsultasjoner på helsenorge.no. Pasientene i helseregionen har i flere år hatt tilgang til å lese sykehusjournalen sin på Helsenorge. Se pasientjournalen din fra et eller flere av sykehusene i Helse Nord

Målet med de nye digitale tjenestene, er å gjøre det enklere for både pasienter og helsepersonell.

I løpet av 2021 vil du få pasientbrev elektronisk. Du vil da få varsel om at du har fått brev. Dersom du ikke bruker Helsenorge, vil brevet videresendes per post.

Timeavtaler

Har du time på et sykehus i Helse Nord, kan du finne informasjon om timen - for eksempel hvor du skal møte - under Timeavtaler på Helsenorge.

Timeavtaler på helsenorge.no (skjermbilde)


Har du spørsmål om timen, eller ønsker å flytte timen, kan du sende melding til sykehuset fra Timeavtaler. Du vil få svar fra sykehuset på Helsenorge. Dette er en sikker meldingstjeneste. Alle meldinger lagres i pasientjournalen din, som du også finner på Helsenorge. 

Videokonsultasjon

Dersom timen skal foregå på video, kan du starte den fra Timeavtaler på Helsenorge. Dette gir økt sikkerhet.

Hvem kan bruke timedialog på Helsenorge? 

  • Pasienten selv

  • Foreldre på vegne av barn under 12 år
    • Aldersgruppen 12 – 16 har foreløpig ikke tilgang til tjenesten

Hvilke timer vises? 

  • Bare fremtidige timer vises på Helsenorge
  • Timer hos private spesialister og private sykehus vises ikke 
  • Foreløpig vises ikke røntgentimer ved Finnmarkssykehuset og UNN
Har du spørsmål ang. din timeavtale, er det selvfølgelig fremdeles mulig å kontakte det aktuelle sykehuset direkte per telefon, e-post eller brev.