logo Helse Nord

Timer

Pasienter i Helse Nord ser de fleste  timeavtalene sine på helsenorge.no. I tillegg kan pasienter sende sikker melding om timen dersom de har spørsmål eller tidspunktet ikke passer. Dette gjelder også video- og telefontimer. 

Colourbox.com
Timeavtaler er en tjeneste på den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Dagens tjeneste, som også er i drift i Helse Vest, viser informasjon om framtidige timer i spesialisthelsetjenesten. Det er ikke varsling om timen. Pasienter får samme informasjonen om tid og sted for timen som på kontakten i Dips.  

Bekrefte og dialog

Pasienten kan bekrefte timen.

I tillegg kan pasienten sende melding til sykehuset dersom det er spørsmål om f.eks. forberedelser. Pasienten sender meldinga fra innlogget sone på Helsenorge. Meldinga kommer i arbeidsflyt i Dips og besvares fra journalsystemet. Dialogmeldingene lagres automatisk i Dips som andre journaldokument. Pasienten kan se dialogen på helsenorge.no og i dokumentoversikten i «Pasientjournal» på Helsenorge. 

Dersom timen er en videotime, kan pasienten starte timen fra Helsenorge. Behandler starter timen fra fagsystemet (Dips). 

Gjennomføring

Tjenesten er planlagt og innført av prosjektet Digitale pasienttjenester i nord, i samarbeid med FRESK

  • ​I første fase (2018) ble det kartlagt hvordan timer opprettes i hvert helseforetak for å være sikker på at pasienten får riktig informasjon om timen på helsenorge.  
  • I fase 2 (2020) ble det innført timevisning med dialog til alle pasienter i Helse Nord, dvs. pasienter fra 16 år og til foreldre til barn under 12 år. Dette gjelder også videotimer. 
Tjenesten ble innført i Dips Classic og gikk over til Dips Arena som en del av innføringsløpet til FRESK. Det jobbes med å etablere varsel til pasienten om at timen er tilgjengelig på helsenorge. I Helse Nord får alle pasienter en SMS med påminning om timen 72 timer før oppmøte fra helseforetaket.  

Hva må jeg som ansatt gjøre?

Alle ansatte i Helse Nord bør kjenne til tjenesten for å kunne informere pasienter og pårørende. Alle som oppretter, endrer og svarer på spørsmål om timen, har fått informasjon og opplæring. 

Vi antar at antall henvendelser om timen vil være relativt konstant, men at ansatte som i dag svarer på spørsmål på telefon, i fremtiden vil gjøre dette digitalt. På denne måten dokumenteres informasjon om endring av timen, og det kan bli færre diskusjoner om f.eks. faktura for ikke-møtt. 

Allerede i bruk

Timetjenesten er utviklet og fullt utbredt i Helse Vest og har vært i pilotdrift ved to avdelinger ved Nordlandssykehuset siden 2016 (uten dialog). I Helse Vest har tjenesten ført til at flere pasienter møter til timen.  

Digital dialog vil være enklere for pasienten, og sannsynligvis også for helsepersonell som i større grad kan strukturere sin arbeidsdag og ta pasienthenvendelser når det passer best. Samlet sett er det forventet at innføring av disse tjenestene vil forbedre pasientens behandlingsforløp og bidra til bedre samhandling på tvers av helsetjenestenivåene. 

Spørsmål og gode forslag

Har du spørsmål om tjenesten, ta kontakt med innføringsansvarlig på ditt sykehus.
 

Hvordan kommer meldingen fra pasienten/helsenorge inn i Dips?

Meldingen kommer automatisk inn i Dips arbeidsflyt og blir lagret i pasientens journal. Arbeidsflyt/timebok-oppsett avgjør hvem i sykehuset som får meldingen. Svaret til pasienten gjøres i Dips og lagres i pasientjournalen. Pasienten leser meldingen på Helsenorge. Pasientene gjør alt på helsenorge. Helsepersonell gjør alt i Dips.


Tjenesteansvarlig for Timeavtaler er Elise Leiros​​.

Sist oppdatert 21.10.2021