logo Helse Nord

Timer kommer på helsenorge.no

I løpet av 2019 vil pasienter i Helse Nord se alle timeavtalene sine på helsenorge.no. I tillegg kan pasienter sende sikker melding om timen dersom de har spørsmål eller tidspunktet ikke passer.

Skjermbilde av hvordan timen kan vises på helsenorge.no for pasienten.
Oversikten vil for pasientene vises på den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Her vises informasjon om pasientens framtidige timer i spesialisthelsetjenesten. De får den samme informasjonen om tid og sted for timen som på kontakten i Dips. 

Bekrefte og dialog

Pasienten kan bekrefte timen.

I tillegg kan pasienten sende melding til sykehuset dersom det er spørsmål om f.eks. forberedelser. Pasienten sender meldinga fra innlogget sone på helsenorge.no. Meldinga kommer i arbeidsflyt i Dips og besvares fra journalsystemet. Dialogmeldingene lagres automatisk i Dips som andre journaldokument. Pasienten kan se dialogen i sitt «personlige helsearkiv» på helsenorge.no og i dokumentoversikten i «Pasientjournal» på helsenorge.

Gjennomføring


Tjenesten planlegges og innføres av prosjektet Digitale pasienttjenester i nord, i samarbeid med FRESK. Hvert helseforetak har en deltaker i prosjektgruppa. 

I første fase (2018) kartlegges hvordan timer opprettes i hvert helseforetak for å være sikker på at pasienten får riktig informasjon om timen på helsenorge. I fase 2 (2019) innføres timevisningen med dialog til alle pasienter i Helse Nord, dvs. pasienter fra 16 år og til foreldre til barn under 12 år. 

Tjenesten innføres i Dips Classic og går over til Dips Arena ifølge innføringsløpet for Arena. Det jobbes med å etablere varsel til pasienten om at timen er tilgjengelig på helsenorge. I Helse Nord får alle pasienter en SMS med påminning om timen 72 timer før oppmøte. 

Hva må jeg som ansatt gjøre?


Alle ansatte i Helse Nord bør kjenne til tjenesten for å kunne informere pasienter og pårørende. Alle som oppretter, endrer og svarer på spørsmål om timen, vil få informasjon og opplæring. Dette vil skje tidlig i 2019. Vi antar at antall henvendelser om timen vil være relativt konstant, men at ansatte som i dag svarer på spørsmål på telefon, i fremtiden vil gjøre dette digitalt. På denne måten dokumenteres informasjon om endring av timen, og det kan bli færre diskusjoner om f.eks. faktura for ikke-møtt. 

Allerede i bruk


Timetjenesten er utviklet og fullt utbredt i Helse Vest og har vært i pilotdrift ved to avdelinger ved Nordlandssykehuset siden 2016 (uten dialog). I Helse Vest har tjenesten ført til at flere pasienter møter til timen. 
Visningen av timer er en av flere digitale pasienttjenester på den nasjonale portalen helsenorge.no som skal gjøre det enklere for pasienter og pårørende å være en aktiv deltaker i planer og beslutninger i pasientforløpet.

Digital dialog vil være enklere for pasienten, og sannsynligvis også for helsepersonell som i større grad kan strukturere sin arbeidsdag og ta pasienthenvendelser når det passer best. Samlet sett er det forventet at innføring av disse tjenestene vil forbedre pasientens behandlingsforløp og bidra til bedre samhandling på tvers av helsetjenestenivåene.

Spørsmål og gode forslag


Har du spørsmål eller forslag til prosjektet, ta kontakt med innføringsansvarlig på ditt sykehus:

Knut Risto, Finnmarkssykehuset, tlf. 78 42 11 99

Åse-Merete Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge, tlf. 412 12 130

Marit Wågan, Nordlandssykehuset, tlf. 415 04 087

Marte Vassli Gullesen, Helgelandssykehuset, tlf. 75 06 52 74


Prosjektleder Tove Sørensen
e-post: tove.sorensen@hnikt.no
tel. 911 95 696

Skjermbilde av hvordan timen kan vises på helsenorge.no for pasienten.

Slik kan timen bli vist på helsenorge.no. Informasjonen hentes fra Dips.


Sist oppdatert 08.02.2019