logo Helse Nord
Colourbox.com

Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon i Helse Nord skal gi ny kunnskap og kompetanse for utvikling av morgendagens spesialisthelsetjenester til beste for pasientene. Alle helseforetakene skal drive forskning. Det er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte og prioriterte oppgaver.

Forskningsnyheter

    Nasjonal forskning og innovasjonsrapport
      Sist oppdatert 30.05.2024