logo Helse Nord

Brukermedvirkning i forskning

Det er krav om brukermedvirkning i forskningsprosjekter i spesialisthelsetjenesten. Formålet er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Det er fastsatt nasjonale retningslinjer med tilhørende veileder. 

Veilederen er et hjelpemiddel som konkretiserer hva brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten innebærer, og tydeliggjør/forenkler de nasjonale retningslinjene. 

Brukerrepresentant i USAM (universitetssamarbeidet), Gunnhild Berglen, har laget en video om brukermedvirkning i forskning. Vi anbefaler at alle søkere ser denne for å få flere gode råd om hvordan man kan ta med brukere i forskningen. 

Til søkere av forskningsmidler

For å muliggjøre innhenting av informasjon direkte fra brukere i forskningsprosjektet, innfører Helse Nord nå krav om at brukere skal navngis i søknaden. Brukere registreres i søknadsskjemaet, under deltakere, slik at han/hun kan bekrefte/avkrefte sin deltakelse i prosjektet. Kun i særskilte tilfeller kan det gis aksept for anonymitet.
 
Utgifter til å ha med brukere i forskningsprosjektene dekkes av Helse Nord RHF, og skal legges inn i driftsbudsjettet i søknaden.
 

E-læringskurs

Helse Vest RHF har laget et e‐læringskurs for brukermedvirkning i helseforskning. Kurset retter seg mot både brukere og forskere. 

Kurset gir:

  • innføring i hva brukermedvirkning i helseforskning er.
  • praktiske tips for å etablere et godt og fruktbart samarbeid mellom bruker og forsker.

Her finner du kurset (Helse Vest)

 

 

Sist oppdatert 04.06.2024