logo Helse Nord

Disse innovasjonsprosjektene er tildelt midler fra Helse Nord

Seks prosjekter av i alt 19 søkere får støtte for 2020.

Publisert 18.10.2020
Sist oppdatert 03.06.2022

På bakgrunn av koronautbruddet ble søknadsfristen flyttet fra 24.april til 15. september, og den spesielle situasjonen har nok også virket inn på søknadstilfanget. Det kom inn totalt 19 søknader: 11 fra Universitetssykehuset Nord-Norge, 5 fra Nordlandssykehuset, 1 fra Helgelandssykehuset og 2 søknader fra private aktører, henholdsvis Skibotn helse og rehabilitering og Opptreningssenteret i Finnmark. 

Sum til fordeling til nye prosjekter i 2020 ligger på cirka 3 millioner. Medregnet pågående prosjekter som fikk midler i fjorårets tildeling, anvendes det i 2020 ca. 5.6 millioner til innovasjonsprosjekter fra den åpne utlysningen.

Disse er tildelt midler

​Tittel
​Prosjektleder
​Institusjon
​Implementering av digital symptomoppfølging av kreftpasienter
​Ellinor Christin Haukland
​Nordlandssykehuset, Medisinsk klinikk
​Raskere og bedre oppfølging av akutt hjerneslag
​Linn Hofsøy Steffensen
​UNN, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
​Hjelpemiddel for kateterinnsettelse
​Marie Steinfjell
​Helgelandssykehuset
​Checkware - brukerstyrt oppfølging av barn og unge med fedme/overvekt
​Kristin Wasland
​Nordlandssykehuset, Barneklinikken
​Brukerdrevet beslutningsstøtteverktøy til dosering av Levaxin
​Vegard Brun
​UNN, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
​Kunstig intelligens og maskinlæring i diagnostisering av prostatakreft ved PET/MR
​Rune Sundset
​UNN, Diagnostisk klinikk

Tildelingsbrev med mer detaljert informasjon sendes den enkelte  prosjektleder/helseforetak.

Vurderingskomiteen

Vurderingskomiteen for 2020 har bestått av: 

  • Tove Klæboe Nilsen, fung. forsknings- og kvalitetsdirektør, Helse Nord RHF (leder av komiteen) 
  • Markus Rumpsfeldt, leder for E-helse, samhandling og innovasjonssenteret, Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Beate Sørslett, medisinsk direktør, Nordlandssykehuset 
  • Herald Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset 
  • Steinar Nyhus, seksjonsleder i avdeling for tjenesteutvikling, Helse Nord IKT 
  • Ole- Marius Minde Johnsen, brukerrepresentant/regionalt brukerutvalg 
  • Pål Vegar Storeheier, leder seksjon for forskning og utdanningskvalitet, UiT Norges arktiske universitet
  • Wenche Poppe, ass.dir., Norinnova AS
  • Marit Bratlie, innovasjonsrådgiver, Helse Midt-Norge RHF

Lenke til utlysningstekst med informasjon om vurderingskriteriene: