logo Helse Nord

Helseforskningskonferanse i Tromsø

2. og 3. november arrangeres en stor regional helseforskningskonferanse i Tromsø. Formålet med konferansen er å synliggjøre helseforskningen i landsdelen og bidra til nettverksbygging mellom forskere. 

Publisert 07.09.2016
Sist oppdatert 10.04.2018
En person som bruker et nettbrett
​Bak konferansen står Helse Nord, helseforetakene, UiT Norges arktiske universitet og NORD Universitet og det legges opp til inntil 400 deltagere.

Målgruppen er blant annet ledere og etablerte forskere i helseforetakene, ved UiT Norges arktiske universitet og NORD universitet, forskere innen medisin, helsefag og andre fag innen helsetjenesteforskning, forskningsinteresserte studenter, spesielt fra forskerlinjen i medisin, forskningsstøttepersonell og presse.


​H​ele programmet og påmelding finner du her (forskningskonferansen.no)​