logo Helse Nord

Internasjonal anerkjennelse for nordnorsk forskning

En studie med mål om å finne nye metoder for å behandle alvorlige infeksjoner hos nyfødte er publisert i det anerkjente tidsskriftet Pediatric Research. Forskningen er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, UNN og UiT.

Publisert 20.03.2023
Sist oppdatert 21.03.2023
Bilde av artikkelen publisert i Pediatric Research

Over flere år har det vært et godt samarbeid mellom forskningslaboratoriet til professor Tom Eirik Mollnes på Nordlandssykehuset i Bodø og Forskningsgruppe for barn på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Nå er en samarbeidsstudie på behandling av alvorlige infeksjoner hos nyfødte publisert i Pediatric Research, og det å få forskningen publisert i et tidsskrift som dette betyr mye.

​- Det betyr veldig mye for oss som forsker i biomedisin å få publisert vår forskning i kliniske tidsskrifter. Vi driver «translasjons-forskning» - det betyr at vi bruker resultatene fra vår forskning i laboratoriet til å føre dem inn i klinikken. Dette prosjektet er et eksempel på det. Det er vanskelig å publisere i gode kliniske tidsskrifter da konkurransen er meget høy, sier Tom Erik Mollnes.

Her kan du lese hele artikkelen (pdf)

​​Samarbeid er nøkkelen

​​Et godt samarbeid mellom ulike institusjoner er nøkkelen til å lykkes, mener Mollnes.

- Samarbeid i forskning er nøkkelen til å oppnå resultater. Uten evne til samarbeid har man ingen framtid i internasjonal forskning. Min erfaring gjennom 40 år i forskning, er at prosjekter som skal lykkes forutsetter samarbeid med ulike grupper hvor vi kan utfylle hverandres kompetanse, bra basalforsking på molekylærbiologi til klinikk, hvor vi studerer en rekke pasientgrupper som kan dra nytte av vår forskning i framtiden med nye behandlingsregimer, sier Mollnes.

Studien som ble publisert i Pediatric Researc har PhD-student Aline Bjerkhaug i Tromsø som førsteforfatter, og medforfattere fra Bodø og Tromsø.