logo Helse Nord

Kartlegging og samordning av kliniske studier på covid-19

De regionale helseforetakene har laget en elektronisk registreringsløsning for å registrere kliniske studier på covid-19-pasienter i foretakene. 

Publisert 01.04.2020
Sist oppdatert 03.04.2020
Studiene skal registreres slik at vi blir i stand til å samordne studier på tvers av regionene, som er oppdraget vi har fått fra departementet.
Formålet er å sørge for godt samarbeid og koordinering mellom studiene, og mulighet for inklusjon av pasienter på tvers av helseregionene, og også fra mindre foretak når det er aktuelt. 
Planlagte og pågående studier

Alle forskere i helseforetakene er derfor, via brev til foretakene, bedt om å registrere alle planlagte og pågående kliniske studier på covid-19-pasienter.

Her registrerer du studiene
Dette gjelder studier der foretaket selv er hovedprosjektleder.
Fristen for registrering var torsdag 2.april slik at oversikten skal publiseres raskt – på https://www.norcrin.no/nasjonal-oversikt-over-covid-19-studier/
Nye prosjekter skal etter dette registreres fortløpende. 
Helse Midt er koordineringspunkt
Nasjonale oversikter over pågående studier uten personopplysninger vil kunne bli delt med en prosjektgruppe i EU (Health Security Committee - HSC Working Group on clinical case management)

Helse Midt-Norge RHF er koordineringspunkt for de fire RHF-ene for kliniske studier på covid-19-pasienter. Informasjon om studiene vil bli gjennomgått og der det er relevant vil det bli tatt kontakt med prosjektledere og helseforetak for å sikre samarbeid og koordinering mellom studiene. 

Forskere som ser mulighet for samarbeid med prosjekter på den publiserte listen, bes ta kontakt direkte medprosjektleder eller assisterende fagdirektør Siv Mørkved - siv.morkved@helse-midt.no.

Kontaktperson i Helse Nord RHF:

Tove Klæboe Nilsen - Tove.Klaeboe.Nilsen@helse-nord.no

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus