logo Helse Nord

Ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nord

Utkast til ny forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021–2025 er nå sendt ut på høring med invitasjon til innspill og kommentarer. Merk ny frist

Publisert 01.03.2021
Sist oppdatert 06.09.2021
Illustasjon forskning

- Vi legger med dette frem et strategiforslag basert på en grundig prosess internt i organisasjonen og en rekke innspillmøter med regionale samarbeidsaktører. Det er et sentralt mål å styrke forsknings- og innovasjonsarbeidet i helseregionen, og det er spennende å få presentere hvilke sentrale innsatsområder som skal gjelde for Helse Nord for den kommende perioden, sier fungerende kvalitets- og forskningsdirektør Tove Klæboe Nilsen i Helse Nord RHF.

Høringen er sendt ut i henhold til liste i høringsbrevet. Øvrige som ikke er med på listen er også velkomne til å gi høringsuttalelser.

Frist 21. april

Innspill og kommentarer til strategien bes sendt til postmottak@helse-nord.no innen utgangen av 21. april 2021. Endelig versjon skal behandles i styret i Helse Nord RHF 26. mai 2021.

Høringsbrev - PDF.pdf

Strategidokumentet.pdf