logo Helse Nord

Bjørgve, Terje

Innleid i eKurve-prosjektet fra Helse Nord IKT i 30 % stilling.

​E-post: terje.bjorgve@hnikt.no

Sist oppdatert 08.02.2019