logo Helse Nord

Henriksen, Marit

E-post: marit.hennie.henriksen@hnikt.no

Innleid i prosjektet fra Helse Nord IKT i 95 % stilling.

Sist oppdatert 19.10.2020