logo Helse Nord

Severinsen, Gro-Hilde

Gro-Hilde Severinsen

E-post: ​gro-hilde.ulriksen@helse-nord.no

Innleid i FRESK-programmet fra Forvaltningssenter EPJ i 50 % stilling.
Har også 50 % stilling ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Sist oppdatert 31.01.2019