logo Helse Nord

Appelbom, Merethe

Merethe Appelbom

Funksjonelt team – DIPS Arena i nord
Leder løsningsgruppe 

E-post: merethe.appelbom@fresk.helsenord.no

Sist oppdatert 12.09.2019