logo Helse Nord

Lisa Beate Johansen

Lisa Beate Johansen – Pasientforløp

Prosjektleder – Veiledende planer i sykepleiedokumentasjon
Spesialsykepleier ved Akuttmedisinsk klinikk ved UNN
Innleid i prosjektet i 70 % stilling (100 % fra høst 2019)

E-post: lisa.beate.johansen@unn.no

Sist oppdatert 02.08.2019