logo Helse Nord

Digitalt mediearkiv innføres i helseregionen

I tråd med myndighetenes ambisjoner rundt "én innbygger, én journal" innfører Helse Nord et felles, digitalt mediearkiv for sykehusene i Nord-Norge. Bilder og andre mediefiler skal samles på én plass slik at de er gjenfinnbare og enkelt tilgjengelig når pasienten skal til utredning eller behandling. Torsdag 30. august var det oppstartsmøte for det regionale prosjektet, som inngår i FRESK-programmet i Helse Nord.

Publisert 03.09.2018
Sist oppdatert 10.09.2018
En mann og en kvinne som står ved siden av en plakat

Felles løsning for elleve sykehus

- ​Med digitalt mediearkiv skal vi samle medisinske bilder, video og andre multimediefiler i et regionalt mediearkiv, sier prosjektleder Terje Hellemo i Helse Nord FRESK.

Å få digitalt innsamlede data samlet på én plass er et viktig steg på veien mot én journal i nord. På nåværende tidspunkt er hovedfokus på å få opp den tekniske løsningen, og da er systemoppsett og kvalitetssikring sentrale oppgaver. Dette arbeidet skal ferdigstilles før nyttår. Samtidig jobber dedikerte prosjektmedarbeidere med å kartlegge behovene til de seks pilotavdelingene som etterhvert skal prøve ut det nye mediearkivet. Så snart den tekniske løsningen er på plass og pilotavdelingene har godkjent løsningen, vil mediearkivet tilgjengeliggjøres for helsepersonell ved samtlige elleve sykehus i regionen.

Som tidligere teknisk rådgiver i FIKS-programmet i Helse Nord, har Terje Hellemo bred erfaring med innføring av kliniske systemer ved sykehusene i Nord-Norge. Han spilte blant annet en viktig rolle ved innføringen av felles radiologisystemer i helseregionen i perioden 2013-2016, der nytt røntgeninformasjonssystem og nytt bildearkiv fra systemleverandøren Sectra ble tatt i bruk av røntgenpersonell fra Mosjøen i sør til Hammerfest i nord.


Digitalt mediearkiv - kickoff

PLANLEGGING AV GJENNOMFØRINGSFASEN: Gode diskusjoner på kickoff hos Helse Nord FRESK 30. august 2018. Hvordan skal vi løse dette på best mulig vis for helseregionen?

Én journal i nord

Det regionale prosjektet vil være et av foreløpig sju prosjekter i FRESK-programmet i Helse Nord. FRESK står for "Fremtidens systemer i klinikken", og vil stå ved roret når flere nye kliniske systemer i løpet av de nærmeste årene innføres ved sykehusene i helseregionen. Elektronisk kurve og medikasjon er ett av disse fagsystemene.

Målsetningen om "én journal i nord" står i høysetet, og én av de viktigste oppgavene for FRESK er å få til god samhandling mellom de ulike journalsystemene som sykehuspersonell bruker i sitt daglige virke. Det digitale mediearkivet som skal innføres vil helt klart utgjøre en viktig del av pasientjournalen.

Digitalt mediearkiv - kickoff

TEKNISK GRUPPE: Lars Kruger i Krucom (underleverandør av Sectra) og prosjektleder Terje Hellemo (Helse Nord FRESK) i planlegging av den kommende innføringen sammen med ressurser fra systemleverandøren Sectra og Helse Nord IKT.