logo Helse Nord

Enklere rekvirering av røntgentjenester gir mindre ventetid

Nå kan legekontorer som rekvirerer analyse av blod- og urinprøver fra sykehusene i Nord-Norge, bruke samme løsning til å bestille røntgentjenester. Fastlege Fredrik Fredriksen ved Utsikten legekontor i Tromsø synes bestillingsløsningen er genial!

Publisert 21.08.2019
Sist oppdatert 09.09.2019
Fastlege Fredrik Fredriksen - Utsikten legekontor

Fredrik Fredriksen er én av 75 fastleger i Nord-Norge som har vært med i utprøving av ny funksjonalitet i Helse Nords elektroniske bestillingsløsning. I samme løsning som legen bruker til å sende rekvisisjon på laboratorietjenester, kan han nå også sende rekvisisjon til røntgen, til Brystdiagnostisk senter og til Aleris. Ved besøk på kontoret hans på Utsikten legekontor demonstrerer han hvor enkelt det er å sende bestilling til sykehuset på vegne av pasienten.

Oversikt over undersøkelser som tilbys ved sykehusene

– Jeg bruker løsningen hver dag, bekrefter fastlegen. – Den er enkel og bruke, og det positive er at det er en form for logikk i løsningen som bidrar til å gjøre bestillingsprosessen langt enklere.

Mens han tidligere måtte lete seg frem til hvilke undersøkelser de ulike sykehusene i regionen tilbyr, kan han nå velge undersøkelse fra en ferdig "meny" i løsningen og ut ifra det få en oversikt over hvor man kan få den utført. Oversikten viser undersøkelser som tilbys både ved sykehusene i Nord-Norge og av Aleris.

Oversikt over estimert ventetid

I samme oversikt får fastlegen se estimert ventetid på den aktuelle undersøkelsen ved de ulike sykehusene. Ser legen at det er lang ventetid ved ett sykehus, kan han enkelt bestille undersøkelsen fra et annet sykehus med kortere ventetid.

– Dette gjør det også enklere å planlegge i samarbeid med pasienten, sier fastlege Fredrik Fredriksen. – Nå kan jeg sammen med pasienten finne et passende tidspunkt for den ønskede undersøkelsen, for eksempel om vedkommende har planlagt ferie den kommende perioden eller har andre planer som det krasjer med. Det er også positivt at man enkelt kan huke av for hastegrad, sier den erfarne legen.

– Se, kun fire tastetrykk så er bestillingen sendt til sykehuset, viser han begeistret.

Rekvisisjon røntgen - Helse Nord FRESK

HELSE NORDS BESTILLINGSVERKTØY: Ny funksjonalitet i fastlegenes bestillingsløsning gir god oversikt over undersøkelser sykehusene tilbyr og estimert ventetid.

Kvalitetssikrede rekvisisjoner bidrar til mindre ventetid for pasienten

– At Helse Nord selv tar kontroll på denne bestillingen, gir en større trygghet, mener prosjektleder Majbrit Kragh i Helse Nord FRESK. Dyktige fagfolk fra sykehusene har bidratt til å få på plass en god bestillingsløsning, og med den nye funksjonaliteten vil løsningen til enhver tid være oppdatert med de faktiske undersøkelsene som sykehusene til enhver tid tilbyr. Både type undersøkelser man kan bestille og estimert ventetid oppdateres regelmessig.

Prosjektlederen bekrefter at også røntgenavdelingene i helseregionen vil ha stor nytte av den nye funksjonaliteten – en løsning som legekontorene i disse dager vil kunne ta i bruk.

– Når legekontorene bruker denne løsningen for å rekvirere, er vi sikre på at bestillingen inneholder de opplysningene som sykehuset trenger for å vurdere rekvireringen, sier Majbrit Kragh. – Det bidrar i neste runde til at radiologen på sykehuset ikke trenger å bruke unødig tid på å innhente manglende informasjon i den mottatte rekvisisjonen – og i verste fall at rekvisisjonen går i retur til legekontoret. Med ressursmangel på radiologer både i helseregionen og ellers i landet, gjør vi det vi kan for å få bort plunder og heft for denne yrkesgruppen, sier prosjektlederen.

– Til syvende og sist kommer disse forbedringene pasienten til gode, påpeker prosjektlederen. – Når bestillingsprosessen går raskere, gir det positive ringvirkninger i form av kortere ventetid før undersøkelse og videre behandling. På denne måten håper vi at den nye funksjonaliteten kan bidra til en enklere hverdag både for fastlegen, for røntgenpersonell ved sykehuset og ikke minst for pasienten, avslutter hun.

Prosjektleder Majbrit Kragh - Helse Nord FRESK

MINDRE VENTETID FOR PASIENTEN: Kvalitetssikrede rekvisisjoner som inneholder alt av opplysninger som sykehuset trenger for å vurdere den mottatte rekvisisjonen, bidrar til mindre plunder og heft, mener prosjektleder Majbrit Kragh ved Helse Nord FRESK. Foto: Helse Nord

Fra skepsis til begeistring

Med 20 års erfaring som lege i primærhelsetjenesten, har Fredrik Fredriksen opp igjennom årene sett mange måter å bestille lab- og røntgentjenester på.

– Jeg innrømmer gjerne at jeg er ganske konservativ, i begynnelsen var jeg til og med skeptisk til å legge bort papirskjemaet til fordel for en elektronisk løsning. Jeg likte papir rett og slett! Etter å ha deltatt i pilotering av den nye funksjonaliteten, var imidlertid den gamle måten å bestille på fort glemt – etter kun en halv dag satt den nye funksjonaliteten i fingerspissene.

Videre utvikling av løsningen og personlig oppfølging

Nå anbefaler han gjerne løsningen til andre fastleger i helseregionen. Siden han selv har deltatt i pilotering av løsningen, har han også fått anledning til å komme med innspill til forbedringer.

– Løsningen har vært så enkel å ta i bruk at jeg har ikke selv hatt noe behov for opplæring. Har det vært noen spørsmål som har dukket opp underveis, har Helse Nord en egen kontaktperson som man kan ringe direkte. Det har også bidratt til å gjøre overgangen enklere, avslutter fastlegen.

skillelinje

Brukerstøtte: Rekvirering av røntgentjenester – hvordan gjør jeg det?

Se brosjyre "Enklere rekvirering av røntgentjenester"

Denne brosjyren er sendt ut til alle legekontorene i helseregionen.
Har du spørsmål om den nye funksjonaliteten?
Ta gjerne kontakt med vår prosjektleder Majbrit Kragh.

skillelinje