logo Helse Nord

Første heldigitale sykehus i nord

Harstad Tidendes forsideartikkel 4. august 2020 omhandler den kommende systeminnføringen ved UNN Harstad, der sykehuset tar i bruk MetaVision for å dokumentere bruk av legemidler og andre viktige data for innlagte pasienter på sykehuset. I artikkelen kan du lese om ass. seksjonssykepleier Line Skogvang og anestesilege Gøran Elwinger sine forventninger til det digitale verktøyet.

Publisert 16.09.2020
Sist oppdatert 17.09.2020
Elektronisk kurve og medikasjon innføres ved UNN Harstad

skillelinje

Sykehuset blir mer effektivt: – Artig at UNN Harstad er først ut

Helse Nord planlegger innføring av en felles, digital medikasjons- og kurveløsning for alle sykehusene i helseregionen. UNN Harstad blir først ut.

Det nye, digitale verktøyet vil erstatte en rutine der legemidler og kliniske målinger foretatt på pasienter har blitt dokumentert på papir. Ass. seksjonssykepleier Line Skogvang og anestesilege Gøran Elwinger ved intensivavdelingen ser frem til å ta i bruk det digitale verktøyet, og mener det vil komme til fordel for både ansatte og pasienter.

– Vi har stor tro på at dette blir et veldig bra verktøy. Programmet vil også være bra for pasientsikkerheten, da all informasjon blir samlet på en plass, sier Skogvang.

Intensiven ved UNN Harstad først ut til å ta i bruk MetaVision

SPENTE ANSATTE: Intensivavdelingen vil være den første avdelingen på sykehuset som tar i bruk programmet MetaVision (copyright foto: Harstad Tidende).

Stort prosjekt

Helse Nord startet planleggingen av prosjektet for egne UNN-instruktører skal lære opp superbrukere, leger og sykepleiere ved foretaket som skal ta MetaVision i bruk. Alle som skal bruke den nye løsningen skal først ta et læringskurs over internett, i tillegg til tre til seks timers opplæring i klasserom.

– En viktig forutsetning for innføringen er at avdelingene lærer seg nye rutiner og ny arbeidsflyt ved overgang fra papir til elektronisk løsning, sier Janne Nilssen, prosjektleder for innføringen ved UNN.

Nøye kvalitetssikret

Grundige kvalitetssikringer og nøyaktige funksjoner er noen av grunnene for at det har tatt lang tid å utvikle det ferdige resultatet.

– Det er viktig at systemet er fullstendig og trygt, da det er svært viktig å ivareta pasientenes sikkerhet. Det gjelder både pasientenes personvern, men også at opplysningene i systemet blir korrekte, sier Elwinger, som forsikrer om at det er utviklet trygge ekstraløsninger som kan brukes dersom systemet svikter.

Prøvetesting av MetaVision ved UNN Harstad

PRØVETESTING: Elwinger og Skogvang tester ut prøveversjonen av det nye programmet som vil være på plass ved UNN i november. De mener det er et godt utviklet program med god kvalitet, og gleder seg til å ta det i bruk (copyright foto: Harstad Tidende).

Ser frem til nye rutiner

Elwinger og Skogvang er enige om at det er på høy tid å erstatte papiret med digitale verktøy.

– Etter hvert som årene går har det blitt strengere krav til dokumentasjon, og det er mange faktorer som skal registreres hos hver pasient. Det betyr også at det er veldig mange papirer som følger med hver pasient. Derfor blir det nok bedre for begge parter at alt nå vil finnes elektronisk, sier Skogvang.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang i løpet av høsten, og vi har stor tro på at dette blir positivt for alle parter. De ansatte vil spare tid på loggføring, samtidig som pasienten kan være trygg på at all informasjonen følger dem, til og med på tvers av helseforetakene, sier Skogvang.

skillelinje

Artikkelen er gjengitt etter samtykke fra Harstad Tidende.