logo Helse Nord

Nå kan du betale med Vipps på sykehusene i nord

Universitetssykehuset Nord-Norge og Helgelandssykehuset tilbyr nå betaling med Vipps til sine pasienter. Sykehusene på Helgeland var i slutten av september de første i Nord-Norge til å tilby denne betalingsformen til sykehuspasienter, og løsningen er blitt godt mottatt. Om kort tid følger Finnmarkssykehuset etter.

Publisert 14.10.2020
Sist oppdatert 15.10.2020
SYKEHUSENE I NORD INNFØRER VIPPS SOM BETALINGSFORM: Og vipps, så kan du betale på en enklere måte på sykehuset

Vipps, betaling på automat på sykehuset eller via mobil

Fra og med 14. oktober 2020 tilbyr Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) betaling med Vipps til sine pasienter. Helgelandssykehuset tok i bruk denne betalingsformen i slutten av september. Papirfaktura som sendes pr. post er i ferd med å fases ut, til fordel for enklere betalingsformer.

I 2018 innførte Helse Nord innsjekksautomater ved Finnmarkssykehuset, UNN og Helgelandssykehuset. Dette bidro til at pasienter etter endt time kunne velge å betale med VISA/MasterCard på automat på sykehuset, eller å ta oppgjøret via egen mobiltelefon – også da med bankkort. Dersom pasienten ikke velger noen av alternativene sender sykehuset papirfaktura i ettertid.

Enklere og raskere for pasienten

Innføring av Vipps som betalingsform gjør det enklere og raskere for pasienten å betale for timen. Det forventes at dette også vil redusere utsendelsen av papirfakturaer, noe som er både tidkrevende og lite kostnadseffektivt. Overgangen til alternative betalingsformer sparer sykehuset for store utgifter i form av administrasjonskostnader og forsendelse pr. post.

Innføringen er et resultat av godt samarbeid mellom FRESK-programmet i Helse Nord, systemleverandøren DIPS AS og helseforetakene i Nord-Norge, som har vært positive til å ta dette i bruk. En spesiell takk rettes til økonomiavdelingene ved UNN og ved Helgelandssykehuset, som har stått på for å få dette på plass.

skillelinje

FAKTA OM VIPPS-BETALING PÅ SYKEHUSET

  • Pasienten mottar en sms etter endt time, når oppgjøret er klart. Da er vipps et av flere betalingsalternativer som tilbys.
  • Det er viktig at behandler ferdigstiller oppgjøret rett etter endt time, slik at pasienten mottar betalingsinfo pr. sms. Dette reduserer antallet papirfakturaer som må sendes i etterkant. Vipps utløses først når lege/behandler tar oppgjør i journalsystemet DIPS og i røntgensystemet SECTRA.

skillelinje