logo Helse Nord

Rekruttering og stabilisering - regional handlingsplan

Den regionale handlingsplanen for rekruttering og stabilisering legger føringer for rekruttering og stabilisering, og er først og fremst et verktøy for ledere og HR-personell i Helse Nord.

Planen er utviklet av representanter fra Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset,
Helgelandssykehuset, Helse Nord RHF, samt konserntillitsvalgt og konsernverneombud. 

Det er i forbindelse med dette arbeidet opprettet et regionalt nettverk for rekruttering og stabilisering. Helse Nords HR-sjefer er eiere av handlingsplanen og har ansvar for revidering og utvikling av planen.
Sist oppdatert 18.11.2021