logo Helse Nord

Forskning og innovasjon

Medisin og sykepleie er fag som utvikles hele tiden. En grunnverdi i det norske helsevesenet er å nyte godt av vitenskapelige fremskritt. Ny kunnskap gjør at pleie, arbeidsmåter og teknologi forbedres.
Les mer om forskning og innovasjon i Helse Nord
Colourbox.com
Sist oppdatert 02.08.2019