logo Helse Nord

Forskning og innovasjon - strategi

Ny forsknings- og innovasjonsstrategi ble vedtatt i styremøte 26.05.2021. Strategien gjelder for Helse Nord RHF og er førende for det regionale arbeidet med forskning og innovasjon i foretaksgruppen i perioden 2021–2025. 

Sist oppdatert 13.12.2022