logo Helse Nord

– Brukermedvirkning gir bedre helsetjenester!

Leder for Regionalt brukerutvalg Knut Georg Hartviksen har lagt bak seg et år som har inneholdt en lang rekke saker, innspill til høringer og strategier. Nå ønsker lederen for RBU å rette fokuset mot endring og omstilling. 

Publisert 01.03.2023
Sist oppdatert 29.03.2023
Knut Georg Hartviksen

Knut Georg Hartviksen, er leder av regionalt brukerutvalg og representerer diabetesforbundet.  Han har vært leder av regionalt brukerutvalg siden våren 2018.

Hva er RBU og hvordan jobber dere?

– Vi er et rådgivende organ for styret i Helse Nord RHF, samtidig som vi deltar i styret til Helse Nord RHF. Vi er et brukerutvalg på systemnivå, vi får noen av sakene fra andre nivå som vi ser på om kan fremmes for styret i Helse Nord. Regionalt brukerutvalg ble opprettet i 2002 og har utrolig mye aktivitet. 

– Hensikten med brukermedvirkning er å forbedre kvalitet på helsetjenesten. Vi skal sørge for at verken kjønn, alder, etnisitet eller fysisk eller psykiske utfordringer har noe å si for hva helsetjenesten tilbyr, uansett navnet på det som feiler deg, forteller en engasjert Knut-Georg.

– Et viktig tema synes jeg er samhandling mellom tjenestene og de ulike etatene, det er viktig for det helhetlige pasienttilbudet.

Vi får en bedre helsetjeneste ved at brukermedvirkning skjer overalt hvor det skjer beslutninger

– Vi får en bedre tjeneste ved at brukermedvirkning skjer overalt hvor det skjer beslutninger. Det er viktig at for eksempel utstyr passer til de pasientene som skal bruke dette. I RBU tar vi vare på de brukeropplevelsene og erfaringene som vi har, slik at ikke de samme feilene gjøres flere ganger. 

Opplæring og forebygging

Knut Georg mener det må satses på opplæring og forebygging.

– For eksempel diabetes, her er det viktig med hjelp til selvhjelp. Hvordan man skal håndtere egen sykdom, og får god opplæring for å håndtere sykdommen. Nå er jeg med på å fortelle om hvordan jeg håndterer min sykdom og hverdag. Dette gjør at pasientene kan få bedre helse, samtidig som det avhjelper helsevesenet med færre besøk for eksempel.

Oppgaver, papirer og lesing

Mye følger med som leder av RBU, Hartviksen deltar som observatør med tale- og forslagsrett i styret til Helse Nord RHF. Knut Georg deltar også som observatør i Beslutningsforum for nye metoder. Her har han deltatt 6 år.  

– Det å delta i beslutningsforum gjør at vi kommer tidligere inn i prosessene og har reell mulighet til å påvirke og komme med pasientinnspill, forteller Knut Georg.

Lederen i RBU forteller om mye papirer og at det går en del på lesning i alle disse utvalgene. Han forsikrer at det trenes man opp til og forstår hva som er aller viktigst å lese, men man må ikke være redd for å lese for å jobbe med brukermedvirkning.

– Det er viktig for oss i RBU at vi blir med i mange utvalg, styrer og referansegrupper med mulighet for å kunne påvirke helt i fra starten. Vi får ikke til alt vi ønsker, men når vi deltar har vi i hvert fall mulighet til å påvirke.

En av de tingene som Knut Georg drar frem som positivt med RBU, er at det er en sammensatt gruppe som representerer mange ulike organisasjoner og alle er, eller har vært pasienter. 

Hva er den viktigste saken dere i regionalt brukerutvalg jobber med akkurat nå?

– Omstillingen som vi nå befinner oss i. Dette er en kjempeviktig sak for oss i RBU, jeg tror det er nødvending. Men det kan gå utover pasienter, pårørende og ansatte. 

I denne prosessen er det viktig med kommunikasjon, både for ansatte og for pasientene

 I denne prosessen er det viktig med kommunikasjon, både for ansatte og for pasientene.​ Vi må være flink til å kommunisere om omstillingene for å skape aksept for det som skal skje, sier Knut Georg Hartviksen.

– Jeg ser egentlig frem til endringene som nå skjer, vi må for eksempel finne ut av hvilke oppgaver helsefagarbeidere, sykepleiere og leger skal ha. Vi må fylle hull og gjøre hverandre gode, understreker den engasjerte RBU-lederen.

Drømmen til Knut Georg er bedre og tettere samarbeid mellom primær og spesialisthelsetjenesten. Han brenner også for frivillighet, og at mange eldre kan være en viktig ressurs gjennom frivilligheten, også inn i helsevesenet.

– Vi må legge til rette for en meningsfull alderdom. Det er mange muligheter! Hva skal jeg gjøre? Jeg vil delta og bidra videre, også etter nå fylte 67, avslutter Knut Georg Hartviksen.​

Viktig for Helse Nord


– Det er viktig og avgjørende for Helse Nord å ha et nært og godt  samarbeid med våre brukerrepresentanter. Særlig i de endringene og omstillingene som vi nå skal inn i, er det viktig å ha sterkt fokus på pasientene/brukerne i arbeidet, det er de vi er til for, understreker konst. administrerende direktør Marit Lind.​

Fakta

  • ​Alder: 67
  • Sivilstatus: Gift med 3 voksne barn og 4 barnebarn
  • Jurist i Statens vegvesen
  • Bosted: Gullesfjord i Kvæfjord kommune
  • Tid i RBU: startet som leder våren 2018
  • Organisasjon: representerer diabetesforbundet med FFO. Diabetiker i nærmere 20 år.
  • Sist i brukermedvirkningsmanesjen: 8/2, var på styremøte i Helse Nord RHF i Bodø og hadde en forferdelig flytur hjemover.